HUHA-Újpest -Újpalota távhőkörzeteteket összekapcsoló 2xDN600 gerincvezeték. Engedélyezési és Kiviteli terv. 2. részterület

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

forgalomtechnika
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

FŐTÁV Zrt.

Beruházás értéke

3 385,00 millió Ft

Tervezés értéke

152,00 millió Ft

Teljesítés éve

2013 - 2014

Kivitelezés éve

2014 - 2015

A tervezési feladat tartalmazta a Újpest -Újpalota hőkörzetek 2xDN600/800 méretű távhővezetékkel történő összekötését, valamint a Budapest XV. kerület Széchenyi úti Tanuszoda és Iskola, mint új hőfogyasztó DN100/225 méretű távhőellátó vezetékének engedélyezési és kiviteli tervét.

A kiviteli tervhez külön geotechnikai, közmű kiváltási, forgalomtechnikai és organizációs tervdokumentációk is készültek. Cégünk a beruházásban a Reaál-Energo Kft.-vel mint konzorciumi partnerrel együtt teljeskörű tervezési feladatot látott el. A beruházás lehetővé teszi a FŐTÁV Zrt. számára, hogy a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben előállított hőt az Újpalotai hőkörzetébe is eljuttassa.