Marina parti DN700 távhő gerincvezeték 1. részterület. Engedélyezési és Kiviteli terv

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

forgalomtechnika
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
geotechnika

Megbízó

FŐTÁV Zrt.

Beruházás értéke

1 700,00 millió Ft

Tervezés értéke

41,00 millió Ft

Teljesítés éve

2012

Budapest átfogó és egybefüggő távhőrendszerének kiépülése a távhőellátás fejlesztése révén valósítható meg. Ennek kapcsán ki kell, hogy épüljenek a hőellátó rendszereket összekötő stratégiai gerincvezetékek, amire ráköthetők a gazdaságosan működő új és régi hőtermelő egységek, és amelyekről elláthatók az új fogyasztói körzetek is. Ez a majdan fokozatosan egységes hálózattá összenövő rendszer az ellátás kiterjesztésén kívül nagymértékben növelni fogja a hőellátás biztonságát.

Az új stratégiai gerincvezetékek nyomvonalának kijelölésénél törekedni kell egyrészt a belváros és a potenciális fejlesztési területek, másrészt az elérhető olcsó hőforrások megközelítésére. Az új nyomvonalaknak illeszkedniük kell a távhőellátás kiépítésének kezdeteitől érvényes nagy egységes rendszer létrehozásának koncepciójához. Ennek keretében el kell érni, hogy a legfontosabb stratégiai gerincvezetéki nyomvonalak egy későbbi vezetéképítés céljára fennmaradjanak.

A távhőszolgáltatás fejlesztésének tehát a legfőbb célja a versenyképesség javítása az energiapolitikai, környezetvédelmi és gazdasági célkitűzések megvalósítása érdekében, és ennek legésszerűbb eszköze – összhangban a fővárosi távhőellátás kiépítése óta koncepcionális szinten képviselt elképzeléssel – egy nagy-budapesti, egységes, több hőforrásból táplált távhőellátó rendszer létrehozása.

A FŐTÁV Zrt. – fentieket figyelembe véve – bízta meg FŐMTERV Zrt. –t tárgyi távhőellátási gerincvezeték engedélyezési –és kiviteli terveinek elkészítésével.

A tervezett közvetlenül földbe fektethető vezeték 2xDN700/900 méretű, nyomvonalhossza 2700m.

Cégünk a beruházásban a Reaál-Energo Kft.-vel mint konzurciumi partnerrel együtt teljes körű tervezési feladatot látott el.