„Székesfehérvár vasúti csomópont vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése”

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

SDD Konzorcium (Dömper Kft, Subterra, Doprastav)

Beruházás értéke

24 800,00 millió Ft

Tervezés értéke

433,00 millió Ft

Teljesítés éve

2015 - 2016

Kivitelezés éve

2015 - 2016

NIF Zrt. megbízásából SDD Konzorcium kivitelezésében történik a Székesfehérvár vasúti csomópont pálya- és kapcsolódó létesítmények átépítése.

A 2015-2016 között megvalósuló rekonstrukció keretében átépítésre kerül az állomás teljes vágányhálózata a kapcsolódó szivárgó rendszerekkel 19 km hosszban, a sebesség növelése érdekében 7 csoport nagysugarú kitérő, 49 csoport egyszerű kitérő és 15 csoport átszelési kitérő épül. A közműkezelői- és befogadói nyilatkozatoknak megfelelően átépül az állomás teljes közműhálózata. A műtárgyak tekintetében a jelenlegi indulási peronaluljáró helyén új gyalogos aluljáró épül, az érkezési aluljáró pedig kábelalagút lesz, valamint átépül a városi közúti- és a gyalogos aluljáró is. A módosult vágányképnek megfelelően az állomás teljes felsővezeték hálózata a kapcsolódó energiaellátási rendszerrel együtt felújításra és átépítésre kerül, a térvilágítás is megújul. Az üzemi funkciók átrendeződése miatt átépítésre kerül a felvételi épület, az utasváró és a pénztárcsarnok is megszépül, a három új szigetperon megközelítése akadálymentessé válik. Megvalósul a szükséges zajvédelem.

A FŐMTERV Zrt. generáltervezőként a vasúti pálya és a kapcsolódó létesítmények kiviteli fázisterveit, valamint a hiányzó szakági engedélyezési- és kiviteli terveket készíti, részt vesz a szükséges terv jóváhagyási folyamatokban. A kivitelezés mellett állandó helyszíni tervezői jelenlétet és tervezői művezetést biztosít.

A vasúti csomópont biztosítóberendezésének és a távközlési rendszereinek átépítése egy kapcsolódó párhuzamos projekt keretében folyik, ahol mind tervezési, mind kivitelezési szinten a Vállalkozóknak szoros egyeztetési kötelezettsége van.