Budapest XIX., XX., XXIII. kerület Pesterzsébeti tehermentesítő gyűjtőcsatorna, kivitelezési dokumentáció

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

forgalomtechnika
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
környezetmérnöki tervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Beruházás értéke

2 700,00 millió Ft

Tervezés értéke

102,55 millió Ft

Teljesítés éve

2009 - 2012

Kivitelezés éve

2010 - 2012

A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztály mint beruházó által kiírt kivitelezői tendert 2009. őszén a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és a PENTA Általános Építőipari Kft. által alakított SP PESTERZSÉBET KONZORCIUM nyerte meg, a kivitelezési dokumentációt az ő megbízásukra készítettük. A gyűjtő építésének célja a Ferihegyi szennyvíz főgyűjtő tehermentesítése, és a XX., és XXIII. kerületek fejlesztési területein a szennyvízelvezetés lehetőségének biztosítása. A fővállalkozó konzorcium az építési munkákat az alábbiak szerint osztotta meg egymás között: A SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. építi a Torontál utcai befogadótól az Alsóhatár úton a Nyír utca vonaláig terjedő közel 2 km hosszúságú – eredetileg 194 cm belső átmérőjű, majd megbízói igény alapján először Ø210, később Ø214 cm belső átmérővel tervezett gyűjtőszakaszt – teljes hosszban microtunneling technológiával. Szintén ők építik kitakarás nélkül az M5 autópálya bevezető szakaszának, valamint a Virág Benedek utca keresztezését. A gyűjtő további – nyílt munkaárokban épülő szakaszait, a bajuszcsatornákat, víznyelő- és házibekötéseket, egyéb közcsatorna rákötéseket, valamint a víz- és gázkiváltásokat a PENTA Kft. építi. Megbízói igény alapján a Torontál utcai befogadóra csatlakozást olyan módon terveztük át, hogy a nyomvonal ne keresztezze a Helsinki út főpályáját, és a HÉV vágányokat. Az alkalmazott microtunneling technológia lehetővé tette az ívben történő sajtolást, ezért a kisebb iránytörések leküzdésére kiaknáztuk az ebben rejlő lehetőségeket, így az aknatávolságok optimalizálásával csökkenthettük a tisztítóaknák darabszámát, nagyméretű egyedi vasbeton műtárgyakat pedig csak a szakasz elejére és végére terveztünk. A kivitelezési munkák 2010 márciusában kezdődtek. Áprilisra nyilvánvalóvá vált, hogy az érvényes vízjogi létesítési engedély ellenére a gyűjtő Lenke utca – Vezér utca közötti szakaszán a munkaterület nem biztosítható az ütemezés szerinti időpontra, ezért kidolgoztunk egy alternatív nyomvonalat a Wesselényi utca – Vágóhíd utca nyomvonalon. Tekintve, hogy az új nyomvonalra geodéziai felmérést, közmű adatbeszerzést kellett rendelnünk, a vízjogi létesítési engedély módosításához szükséges terveket rendkívül rövid idő alatt – április végére – kellett elkészítenünk. A microtunneling technológiával épülő közel 2 km hosszú Ø214 cm-es szakasz építése 2010 végéig befejeződött. Jelenleg a PENTA által nyílt munkaárokban épülő szakaszok épülnek, melynek közel kétharmada már szintén elkészült. A gyűjtőcsatorna megvalósítása érdekében több víz-, és gázvezeték kiváltására is szükség volt, ill. egy-egy helyen távközlési oszlopok, valamint közvilágítási oszlop kiváltás is szükséges. A főgyűjtő teljes hossza: 5275 m, ebből az NA220 cm (Ø214) átmérőjű szakasz hossza 1877 m. A szelvény belső átmérője 214 cm, vízszállító kapacitása mintegy 5,18 m3/s. A kivitelezési dokumentáció a következő köteteket tartalmazta: - Csatornázás - Vízkiváltások - Gázkiváltások - Forgalomtechnika - Geotechnika - Organizáció, biztonsági és egészségvédelmi terv - Fakivágási terv - T-Com hálózat kiváltás - Közvilágítás, és 20 kV-os hálózat oszlopainak védelme - Erdőterületek művelési ágból történő kivonásához szükséges erdészeti szakmai tervek