Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

forgalomtechnika
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Beruházás értéke

28 451,00 millió Ft

Tervezés értéke

2 093,00 millió Ft

Teljesítés éve

2014

Kivitelezés éve

2015
 • Budapest csatornázásának elvi vízjogi engedélyezési tervének elkészítése, az elvi vízjogi engedély megszerzése. Az elvi vízjogi engedély alapján vízjogi létesítési engedélyezési tervek készítése és vízjogi létesítési engedély beszerzése.

Főbb mennyiségek, melyekre vízjogi létesítési engedélyezési terv készült:
Mellékgyűjtő csatornák: 222,7 km
Főgyűjtő csatornák: 21,5 km
Szennyvízátemelők: 19 db

 • Kiviteli terv tartalmú (piros könyves) tendertervek készítése, árazatlan költségvetés ki-írással
  • 1. Tender 1., 2. és 3. részterületek
  • 2. Tender 1., 2., 3., 4. és 5. részterületek

  bontásban

A tendertervekben szereplő mennyiségek:
Mellékgyűjtő csatornák: 182,9 km
Szennyvízátemelők: 19 db

 • Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, Köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése az egész projekt területére, az alábbi munkarészekkel
 • Általános információk (előkészítő elemzések és projekt típusok)
 • Műszaki megvalósíthatóság, végrehajtás és költségek
  • Változatelemzés
  • Megvalósítandó létesítmények
  • Pénzügyi táblázat
  • Környezeti elemek rendszerei,természet- és tájvédelmi területek, érintettség feltárása, vizsgálata
  • Pénzügyi megvalósíthatóság
   • Nettó jelenérték (FNPV)
   • Megtérülési ráta (FRR)
  • Gazdasági és társadalmi elemzés
   • Költség-haszon elemzés (CBA)
   • Soktényezős elemzés (MCA)
 • Kockázatelemzés és érzékenység vizsgálat
 • Környezeti Vizsgálat Dokumentáció (EVD) készítése a projekt területére
 • Kérelem Nagy Projekt Támogatás Megerősítése Iránt az alábbi részletezettséggel, magyar és angol nyelven
 • A Támogatási Kérelem tartalma:
  • Megvalósíthatósági Tanulmányok eredményei
  • Ütemterv
  • Költség-haszon elemzés
  • Környezeti hatásvizsgálat
  • A közpénzből nyújtott hozzájárulás indokolása
  • Pénzügyi terv
  • Közösségi politikával és joggal való összeegyeztethetőség

A Megvalósíthatósági Tanulmány, illetve a Támogatási Kérelem a következő főbb mennyiségeket tartalmazza:
Mellékgyűjtő csatornák: 217.170 m
Főművi elemek, főgyűjtő csatornák: 20.454 m

A BKISZ projekt területét az egyesített budapesti központú szennyvíz elvezetési agglomerációból Budapest (1.721.556 lakos) és az újonnan csatlakozott Budaörs (28.894 lakos) területe alkotja. A pályázati dokumentáció ezen két település területére készült.
A BKISZ projekt keretében nem létesül új szennyvíztisztító!
Budaörsön nem épül új gyűjtőcsatorna. A meglévő, nem megfelelő hatásfokú tisztítótelep nem épül át, rekonstrukciója helyett megszűnik, a megszűnő tisztítótelepre érkező szennyvizeket vezetjük be a budapesti, Dél-Budai gyűjtőrendszerbe és ezen keresztül Csepel Központi szennyvíztisztító telepre . Nem épül meg tehát a korábban tervezett Dél-budai szennyvíztisztító telep, mert a kialakított szennyvíz elvezetési agglomerációban keletkező szennyvizek tisztítására a meglévő Észak-pesti és a Dél-pesti telep, valamint az új Központi szennyvíztisztító telep kapacitása jelenleg és a távlatban is elegendő.

Telep Átlagos kapacitás Tisztítókapacitás A vízgyűjtő területen élő lakosok száma Új bekötések száma
[m3/d] [LE] [fő] [db]
Észak-Pesti 220.000 775.000 265.639 2.420
Dél-Pesti 80.000 293.300 610.747 7.501
Csepel-Központi 300.000 1.600.000 950.412 4.006
Budaörsi 11.270 28.894 -

Budapesten a projekt keretében a meglévő, jellemzően lakófunkcióval rendelkező területek szennyvízelvezetését kívánta Budapest Főváros Önkormányzata a kerületi önkormányzatokkal, ill. Budaörs várossal együttműködve megoldani zömében elválasztott rendszerű szennyvízcsatornával és a hozzájuk szervesen kapcsolódó átemelő telepekkel. A 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet szerinti feltételeket betartva szennyvízcsatorna, vagy szennyvízelvezető hálózat csak beépített, meglévő lakóingatlanokat tartalmazó, belterületi lakóövezetben épül a program keretében.

Előközművesítés jelleggel nem épül a projekt keretében csatorna. Nem épül továbbá a projekt keretében csatorna belterülethez nem tartozó, külterületi városrészeken, nem lakóövezeti besorolású területeken, például ipari, vagy üdülőövezetben fekvő lakóingatlanok számára.

Budapesten 2011-ben a meglévő 897.000 lakásból 852.200 volt csatornázott lakás, a csatornázatlan lakások száma 44.800 volt. A projekt területéhez tartozó Budaörsön a meglévő 10.640 db lakásból 9.895 db volt csatornázott. (Budaörs területén a projekt keretében nem épül szennyvízcsatorna.)
Budapesten a csatornázatlan lakásként nyilvántartott lakásokból mintegy 20.000-re tehető azon lakások száma, melyek csatornázott területen helyezkednek el, valószínűleg rendelkeznek valamilyen szennyvízelvezetéssel - esetleg szomszédos ingatlanon keresztül - vagy csatornabekötéssel, de ezek nincsenek nyilvántartásba véve.
A projekt keretében tehát a gazdaságosan csatornázható 19.620 lakáshoz 13.927 db új szennyvízbekötés épül ki.
A projekt közvetlen célcsoportjába tartozó, a projekt megvalósításával bekötéshez jutó lakosok száma 41.792 fő. Ellátásukhoz 217.170 m gerinccsatorna hálózat és 14 db hálózati átemelő építését irányozza elő a program. A rendszer működéséhez 20.454 m ún. főművi és vízkormányzást biztosító csatornák és 5 db főművi átemelő építését irányozza elő a program.