Intermodális Közösségi közlekedés Pécsett

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika

Megbízó

Cowi Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.

Tervezés értéke

72,30 millió Ft

Teljesítés éve

2013 - 2014

A projekt célja Pécs és agglomerációja elérhetőségének, élhetőségének, versenyképességének javítása a közlekedési ágazat fejlesztése révén.

Jelenleg a vasútvonal széles sávban elválasztja a belvárost a fejlesztési területként meghatározott Pécsi-víz völgyétől, az óvárostól a vásárcsarnokig észak-déli gyalogos tengelyként működő Bajcsy-Zsilinszky utcát is elvágva. A jelenlegi vasútállomás is kiesik a város által elképzelt belvárosi tengelyből, a belvárostól nagyobb gyaloglási távolságra található. A nagy forgalmú, naponta közel 15 ezer induló és 10 ezer érkező utas által igénybe vett jelenlegi helyközi-távolsági autóbusz állomás több problémával rendelkezik (az állomás jelenlegi helyszíne, a pályaudvar belső forgalmi rendje, a tárolóhelyek alacsony száma). Egy regionális szerepű közlekedési csomópont, ami megoldja az autóbusz végállomások jelenlegi nehézségeit, ezzel párhuzamosan pedig egymáshoz közelíti a távolsági és agglomerációs módokat, kedvezően összekapcsolva a helyi közösségi közlekedéssel is, számottevő fejlődési potenciált jelenthet.

Az alap célkitűzés egy olyan új, városközponthoz közeli közlekedési csomópont kialakítása, amely elősegíti a közlekedési hálózatok integrációját és együttműködését, megteremti a város új „kapuját”. Az intermodális csomópont kialakításának célja egyrészt a vasút helyközi és távolsági szerepének visszaállítása, a mainál kedvezőbben összekapcsolódva és együttműködve a többi közlekedési móddal, másrészt a közlekedési csomópont integrálása a városi környezetbe. (Emellett a fejlesztéssel ki kell használni a közlekedési csomópontként elérhető előnyöket és a városközpont közeli terület értéknövelő, funkcióváltó hatását együttesen.) Ezzel érhető el az is, hogy a beruházás környezetében városfejlesztést is generáljon.

A kiválasztott elképzelés szerint a villamosvasúti felüljáró nyugati oldalán, a vasút fölött új utasforgalmi épület létesülne, nagyobb felületű átvezetéssel. A vasúti peronok az új műtárgy felé áthelyezésre kerülnének, a jelenlegi állomásépület a peronok másik végéhez csatlakozna. Ugyancsak a műtárgy alatt, a vasút északi oldalán épülne az új autóbusz-állomás, amely mind a helyi, mind a helyközi járatok végállomása lenne. A projekt-előkészítéssel egyidejűleg készült Pécs kötött pályás közlekedés fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmánya. Ezért alapvető elvárás volt, hogy az intermodális csomópont kialakítása támogassa a tervezett kötött pályás közlekedésfejlesztés projektet. A megbízói döntésnek megfelelően kidolgozásra került az intermodális csomópont helyszínnel „kompatibilis”, Bajcsy-Zsilinszky utcán vezetett, emellett a városközpontot is centrálisan feltáró villamos nyomvonal. A kiválasztott T” alakot formáló pécsi villamos hálózat nyomvonala illeszkedik a legnagyobb utasforgalmú irányokhoz és területekhez. A projekt keretében összesen közel 16,8 vonalkm-en épül ki a villamospálya, a hálózat nagy részén két vágánnyal. Egyedül a belvárosban, valamint a déli, kertvárosi hurokban épül egyvágányú pálya. A vasútvonalat a villamos új felüljárón keresztezi. A városrészek között közvetlen utazást lehetővé tevő 3 viszonylat jön létre:

  • 1-es viszonylat: Kertváros-(belváros-)Uránváros
  • 2-es viszonylat: Fehérhegy-(belváros-)Uránváros és
  • 3-as viszonylat: Kertváros-(belváros-)Budai vám között.

Ahol lehetséges, a járművek a közúti forgalomtól elválasztott pályán haladnak, erre azonban nem minden keresztmetszet ad lehetőséget. Kényszerűségből közös tömegközlekedési-közúti sávok kialakítására van szükség több szűk keresztmetszetű szakaszon. A projekt keretében egy új, korszerű villamos kocsiszín létesítése szükséges a 25 db új villamos jármű tárolására és karbantartására. A tervezett járműtelep egy helyszínen tudja majd kiszolgálni a villamosokat, valamint a helyi és helyközi autóbusz állományt is.