A Bécsi út szintbeni átjáró kiváltásához szükséges engedélyezési és tendertervek elkészítése

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika

Megbízó

UVATERV Zrt.

Beruházás értéke

7 034,00 millió Ft

Tervezés értéke

53,32 millió Ft

Teljesítés éve

2013 - 2014

Kivitelezés éve

2014 - 2015

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a KÖZOP 5. sz. prioritása keretében 2013-2014 évben valósította meg a Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukció I. ütemét, mely a vasúti pálya felújítási és fejlesztési munkáit tartalmazta.

A Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukció II. ütem megvalósításához kiegészítő tervek elkészítésére volt szükség, amelynek egy részét közbeszerzési eljárás keretében az UVATERV Zrt. nyerte el „A Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukció II. ütem megvalósításához kiegészítő tervek készítése / 2. rész, 4 engedélyezési és tenderterv” címen. A tervezési szerződés részét képezték az alábbi feladatok:

1. feladat: Angyalföld állomás és a 14-es villamos közötti közvetlen átszállási kapcsolat megteremtése
2. feladat: Esztergom állomáson az intermodális csomópont kiépítése
3. feladat: Piliscsaba-Esztergom vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési tervei
4. feladat: Bécsi úti szintbeni átjáró kiváltásához szükséges tervek

A FŐMTERV Zrt a Bécsi úti szintbeni átjáró kiváltásához szükséges tervek elkészítésére kapott megbízást, amely feladat részletei az alábbiakban foglalhatók össze:
A Budapest - Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem keretében a Bécsi úti átjáró szintben épül át, a vasúti fejlesztésnek megfelelően 1 vágány helyett 2 vágányos kialakítással. A közúti csúcsórai forgalom (ca. 1700 egységjármű/óra) és a tervezett csúcsórai vasúti forgalom (10 vonat/óra) azonban szükségessé tette a különszintű közúti átjáró kiépítését. Miután a 10. sz. főút fővárosi bevezető szakaszának építése jelenleg nem szerepel a Főváros beruházási terveiben, így a különszintű keresztezés megépítése csak a vasúti beruházás részeként valósulhat meg. Ezért szükségessé vált a korábbi 10. sz. főút fővárosi bevezető szakaszának 2x2 sávos kialakítású tervének első ütemű 2x1 sávos főúti terveinek és a hozzá kapcsolódó úthálózati elemek terveinek elkészítése. Ezen projektelemek a vasúti beruházás részének tekinthetők.

A tervezett úthálózat az alábbi létesítményekből áll:

10 sz. főút 9+143,66-10+863,75 km sz. közötti szakasza (Ürömi úti körforgalomra készült kiviteli tervi tervezési határ és a bécsi út- Kocsis Sándor utcai csomópont között) A 10 sz. főút ezen a szakaszon új nyomvonalon halad az Aranyhegyi patak és a MÁV Budapest - Esztergom vasútvonal között a 2x2 sávos kiépítés első ütemeként - annak jobb oldali félpályáját képezve - 2x1 sávos kialakítással. A tervezett kialakítás az útkategóriának megfelelően (B. III. a B.) 3,50m forgalmi sáv. A szakaszon tervezett csomópontok a 2x1 sávnak megfelelő kialakításúak.

Kocsis Sándor utca a tervezett buszvégállomással - az utca a III. kerületi Testvérhegy közúti kapcsolatát biztosítja a 10. sz. főúttal a végleges kiépítéssel azonos, belterületi gyűjtőút, 3,25m -es forgalmi sávokkal.

Virágosnyereg utca (10 sz. főút és a Solymárvölgyi út között) - jelenleg csak a szabályozási tervben szereplő úthálózati kapcsolat a Csúcs-hegy és a 10. sz. főút között, belterületi kiszolgáló útként épül, 3,0m-es forgalmi sávokkal.

Aranyvölgy utca II. (0+000 - 1+300,76 km sz. között) utca a végeleges kiépítéssel azonos, belterületi II. rendű főút 3,25m -es sávokkal.

Pomázi úti csomópont és hozzá tartozó úthálózat, az alábbi utakkal (Aranyhegyi út - Pomázi út csatlakozási a más projektben tervezett vasút feletti átvezetéshez, Pomázi úti csomópont csomóponti ágai, Aranyvölgy utca I., Törökkő utca)

Az úthálózati elemekhez az alábbi műtárgyak tervei készültek el:

  • Aranyhegyi patak feletti műtárgy a Pomázi úti csomópont „A” csp. ágnál
  • Aranyhegyi patak lefedése a Bécsi úti csomópontban
  • Aranyhegyi patak feletti műtárgy a Virágosnyereg utcánál
  • Gyalogos és kerékpáros átvezetés a tervezett 10 sz. főút alatt
  • Budapest - Esztergom vasútvonal feletti műtárgy az Ürömi körforgalmú csomópont előtt

A tervezett úthálózathoz kapcsolódó nagyobb közműtervezési feladatok:

Távközlési vezetékek kiváltására a tervezési szakaszon az ELMŰ - ÉMÁSZ Hírközlő hálózat, az Invitel Zrt. az NSN TraffiCOM Kft Hírközlési hálózat, valamint a Magyar Telekom Nyrt. hálózatához tartozó vezetékeken volt szükség.

Elektromos vezeték kiváltással (10kV-os, 0,4kV-os hálózatok) a tervezési terület több része érintett. Új közvilágítás épül a Bécsi úton, az Aranyvölgyi úton és a - Pomázi út - Aranyhegyi út csomópontjában.

Vízvezeték kiváltások: A Pomázi-Aranyhegyi út vonala és a Törökkő utcánál DN 800 öv vízvezeték vezeték került kiváltásra. Az Aranyhegyi út - Aranyvölgy utcánál DN 200 ac vízvezeték került kiváltásra valamint DN 100 KPE, és DN 160 KPE vezetékek útépítéssel érintett szakaszai. A Bécsi út- Kocsis Sándor utcai csomópontban egy DN 200 GÖV vízvezeték megszüntetésre került.

Gázvezetékek: A Pomázi-Aranyhegyi út vonala és a Törökkő utcánál (FŐGÁZ) DN 200 HA gázvezeték, és DN 300 HA gázvezeték került kiváltásra. FŐGÁZ vezeték kiváltással érintett még az Óvár utca - Aranyvölgy utca, Bécsi út- Kocsis Sándor utcai csomópont, a Solymár köz- a tervezett Ürömi MÁV megállóhely környezetében. TIGÁZ vezeték kiváltásokra az Aranyhegyi patak északi oldalán, a Virágosnyereg utcánál és a tervezett B5 jelű vasút fölött átvezető közúti híd lábánál került sor.

Vízrendezés - Aranyhegyi patak rendezése:

A Pomázi úti vasúti felüljáró és Bécsi úti szintbeni átjáró kiváltásával összefüggésben szükséges útépítésekhez kapcsolódóan, az Aranyhegyi-patak medrét keresztező műtárgyakkal érintett mederszakaszok rendezését is tartalmazza a tervünk. A mederrendezésre a Pomázi úti csomópontban, a Kocsis Sándor utcai és a Virágosnyereg úti műtárgyaknál, valamint az elfajult meder szakaszok mentén volt szükség.