Győr - Sopron - oh. vasútvonal kétvágányúsítása projekt Fertőszentmiklós - Sopron oh. közötti szakaszának (I. ütem) előkészítése érdekében a teljes projekt, különös tekintettel az I. ütem megalapozottságának alátámasztásához, a helyi, magyar és osztrák, v

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika

Megbízó

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. / Cashfund Zrt.

Tervezés értéke

363,00 millió Ft

Teljesítés éve

2013 - 2014

A GYSEV Zrt. 2011 évben indította meg a Győr – Sopron – Bécs korridor hazai szakaszán kétvágányúsítási, korszerűsítési munkák előkészítését.

Az elvégzett tervezési munka célja a projekt megalapozottságának alátámasztásához, a helyi, magyar és osztrák, valamint európai uniós elfogadásához, támogatásához szükséges tanulmányok, vizsgálatok, tanulmánytervek elkészítése valamint ehhez kapcsolódó szakértő-tanácsadói feladatok ellátása.

A projekt keretében meghatározásra került a Győr – Sopron – Bécs korridor magyar szakaszán a jelenlegi és jövőbeni teher- és személyforgalom - ütemes menetrendnek megfelelő - lebonyolításához szükséges vasúti infrastruktúra, a nyíltvonali és az állomási szakaszon szükséges fejlesztésekkel. Tervezés tárgya volt továbbá Sopron állomáson és annak közelében az üzemi pályaudvar elhelyezési lehetőségeinek vizsgálata, ill. a vasút okozta területelvágó és zaj hatások csökkentéséhez szükséges intézkedések megtétele Sopron város területén.

 

A tervezett korszerűsítés főbb műszaki jellemzői:

 • Beavatkozás hossza:
  • I. ütem: Fertőszentmikós (bez.) – Sopron oh.: 31,5 km
  • II. ütem: Csorna (kiz) – Fertőszentmiklós (kiz.): 30 km
  • III. ütem: Győr (bez) – Csorna (bez.):31 km
 • Tervezési sebesség: 160 km/h
 • Tengelyterhelés: 225 kN
 • Felépítmény: nyílt vonalon és állomáson átmenő fővágányokon: új, 60 kg/fm rendszer
 • Peronok sk+ 55 cm magas (emelt), az akadálymentes megközelítés biztosításával
 • Az állomásokon új elektronikus biztosítóberendezések létesítése
 • Korszerű, automatizált utastájékoztató rendszer létesítése

 

A megvalósíthatósági tanulmányban szereplő vizsgálatok:

 • Az ütemes menetrendnek megfelelő kétvágányúsítás és vonalrekonstrukció Győr-Sopron oh között a jelenlegi nyomvonalon, az állomások vágányhálózatának áttervezésével
 • A vasút okozta környezeti terhelés csökkentése Sopron városban. A jelenleg négy nyomon érkező vasútvonalak közös vasúti tengelybe rendezésének vizsgálata. Sopron városon belüli vasút-közút konfliktusok további minimalizálása érdekében a már megépült különszintű keresztezés mellett továbbiak megépíthetőségének vizsgálata valamint gyalogos és kerékpáros átvezetések biztosítása. A városon belüli zajvédelem kérdések vizsgálata, passzív és aktív zajvédelmi fejlesztések meghatározása.
 • Harka állomás és a Személy pu. közötti vágányhálózat vizsgálata.
 • Harka állomás térségében üzemi pályaudvar létesítésének vizsgálata.
 • Sopron személypályaudvar városi szolgáltató központtá válásához szükséges intézkedések vizsgálata, az üzemi pályaudvar megépítésének változata esetén.
 • A Sopron Személy pu. és a volt Déli pu. közötti pálya vizsgálata.
 • A Kismartoni soron kihaladó Személy pu – Országhatár vonalszakasz megszűntetésének vizsgálata.
 • A teljes szakaszon – Sopron állomást is beleértve – új elektronikus biztosítóberendezés létesítésének feltételei, mely alkalmas a 160 km/h sebességet lehetővé tévő, később létesítendő ETCS rendszer fogadására.

Elkészült munkarészek:

Az RMT keretében több, részben vagy teljesen egymásra épülő vizsgálat, tanulmány készült az alábbiak szerint:

Vasúti nyomvonalváltozatok tervezése

Tanulmányterv elkészítése Győr (kiz.) – Sopron – oh. közötti nyíltvonali szakaszok az érintett állomásokkal több változatban, kiemelten vizsgálva Fertőszentmiklós és Sopron állomást és a Sopron(kiz) - Fertőszentmiklós(kiz) vonalszakaszt.

Forgalmi modell kidolgozása és forgalmi tanulmány:

 • Modell felépítése, az elkészült prognózisok beépítése projekt nélküli eset és a változatok modellezése a tanulmánytervek alapján
 • jövőbeni forgalmi állapot modellezése a projekt nélküli esetre és változatonként, 3-4 kiemelt évre

Vasútüzemi szimulációs vizsgálat

 • menetrend, és vasútüzemi technológia kidolgozása
 • valós idejű szimulációs vizsgálat lefolytatása
 • kiértékelések, javaslatok megfogalmazása

 „A vasút szerepe Sopron város fejlesztésében” tanulmány

A tanulmány a vasúti tervváltozatok városra gyakorolt hatását elemzi. Megfogalmazza a város számára legkedvezőbb változatokat és a hozzájuk kapcsolódó városi intézkedéseket.

Stratégia Környezeti Vizsgálat és EVD

 • Stratégiai Környezeti Vizsgálat „A vasút szerepe Sopron város fejlesztésében” tanulmányhoz
 • EVD a vasúti fejlesztéshez