Paksi Atomerőmű 1-4 blokk, BGD létesítése, KÖZMŰKIVÁLTÁSOK

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

környezetmérnöki tervezés

Megbízó

MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.

Beruházás értéke

50,00 millió Ft

Tervezés értéke

3,00 millió Ft

Teljesítés éve

2015

Kivitelezés éve

2016 - 2017

ELŐZMÉNYEK

Az Országos Atomenergia Hivatal  elrendelte a CBF javító intézkedések végrehajtását. A határozat előírja, hogy „Megfelelő, külső veszélyek (földrengés, extrém időjárási körülmények, elárasztás) elleni védelemmel ellátott és független (pl. az atomerőmű többi víz és áramellátó rendszereitől) működtetésű baleseti dízelgenerátort kell telepíteni a Paksi Atomerőműben.

 

 

KIINDULÓ ÁLLAPOT

A tervezési terület az erőmű területén lévő T jelű út és a V-2 út csatlakozásánál található, jelenleg gyepburkolatú felület, díszfákkal beültetve, nyugati oldalán az 1003 épülethez vezető aszfaltozott bekötőút határolja.

A területen terepszint alatt elhelyezett, üzemelő közművek találhatók:

 • DN500 előremenő hűtővíz vezeték: (01VD90)
 • Terepszint alatti vasbeton csatornában fűtési vezeték pár:
  01UB1902 (73UN36Z100), 01UB2002 (73UN37Z100)
 • Ivóvíz vezetékek: 00UK108 (00UK132Z100), 00UK022133 (00UK33Z102), 00UJ303 (73UJ161))
 • Szennyvíz csatorna: 00UL10503 (00Ul227100)
 • Csapadékvíz csatorna: CSUL163 (00UU79Z144), CSUL164561 (00UU80Z107)
 • Hírközlési alépítmények
 • 0,4 kV-os földkábel
 • 6 kV-os földkábel
 • Térvilágítási oszlopok és földkábel
 • Dozimetriai vezeték

 

AZ ÁTALAKÍTÁS OKA, INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA

A dízelgenerátor tervezési alapját a CBF javító intézkedések alapján úgy kellett meghatározni, hogy:

 • minden olyan baleseti helyzetben, amikor számolni kell a telephelyi villamos betáplálás teljes elvesztésével, képes legyen az összes szükséges fogyasztó ellátására;
 • fel kell tételezni több blokk (akár az összes) egyidejű érintettségét a balesetben;
 • figyelembe kell venni a reaktor és a pihentető medence hűtési igényét;
 • rendelkezésre kell állniuk a jelenleg telepített üzemzavari dízelgenerátorok tervezési alapját meghaladó terhelések esetén is;
 • a baleseti dízelgenerátor hosszú távon (pl. a telepített üzemzavari dízelgenerátorok működési időtartamát meghaladóan) is el tudja látni a feladatát.
 • A CBF javító intézkedések végrehajtása mellett, karbantartási célból, a meglevő üzemzavari dízelgenerátorok kihelyettesíthetőségének megteremtése.

 

A fentieket figyelembe véve MVM Paksi Atomerőmű Zrt.  a következő feladatokat tervezi elvégezni:

 • 1 db minimum 4 MW villamos kimenő teljesítményű baleseti dízelgenerátor beszerzése, telepítése és üzembe helyezése.
 • új dízelgépház létesítése.
 • Az új baleseti dízelállomás és az 1-4. blokkok közötti villamos kapcsolatok kiépítése és üzembe helyezése.

A tervezési munka alapjául szolgáló Megvalósíthatósági tanulmányban vázolt elképzeléseket továbbgondoltuk és a műszaki tervezés szempontjából alkalmasnak talált részeket felhasználtuk.

 

TERVEZÉSI ALAPADATOK

Geodézia

A terület geodéziai felvételét és a tervezési alaptérképet az FTV Zrt. készítette el.

Az alaptérkép az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. rendszerében készül. A magassági adatok Balti alapszintre vonatkoznak.

 

Közmű alapadatok

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyilvántartásából beszerzett közműadatokat a Megrendelő, MVM ERBE Zrt. szolgáltatta a tervezés alapját szolgáló genplánnal és a telepítési hely megjelenítésével.

 

 

A TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS ISMERTETÉSE

A tervezett Baleseti és kihelyettesítő funkciójú dízel generátor épülettel kapcsolatos közmű bekötések:

 • Csapadékvíz csatorna (00UU79, 00UU80)
 • Szennyvíz csatorna (00UL22)
 • Ivóvíz vezeték (00UK32)
 • Hírközlési alépítmények
 • Védelmi rendszerek
 • Locsolóvíz leágazás
 • Terepszint alatti távfűtési vezeték pár (73UN36,73UN37)
 • Sótalanvíz vezeték (00RV50)

Csapadékvíz elvezetés

A tervezett épület és a tervezett olajlefejtő – esetlegesen olajos csapadékvíz Bárczy olajszűrőn átvezetve - csapadékvizei a terület közelében lévő, zárt gravitációs csapadékvíz csatornára köthetők.

Szennyvíz elvezetés

A tervezett épületből a szennyvíz új gravitációs ágvezetékként az épület északi oldalán a kiépített gravitációs csatornához (00UL22Z100) csatlakozik.

Ivóvíz vezeték

A tervezett ivóvíz vezeték (00UK32) új ágvezetékként az épület északi oldalán a kiépített vezetékhez (00UK32Z100) csatlakozik.

Tüzivíz vezeték

A tervezett épület tűzvédelme miatt az udvartéren új tűzcsap és tüzivíz vezeték létesítése nem szükséges. Az új épület körül a meglévő, udvartéri tűzivíz csapok megfelelőek, az épületen belüli fali tűzcsap hálózat betáplálása ivóvízről fog történni.

Locsolóvíz

Az új vízvezetékről 1db leágazás épül ki terepszint alatti locsolócsap kivitelben az épület északi oldalán.

Távfűtés

Az új távfűtési vezetékek (73UN37, 73UN36) a V-2 jelű úttal párhuzamos, a belső védelmi kerítésen belül, (sárga) a kerítéstől 12,5 m-re lévő távfűtési vezetékekről ágazik le. A tervezett vezeték pár merőlegesen keresztezi a V-2 jelű utat és a rámpával párhuzamosan a terepszint alatt vezetve csatlakozik az épülethez.

Sótalanvíz

A tervezett sótalanvíz vezeték a belső védelmi kerítésen belül, (sárga) a kerítéstől 16 m-re a meglévő (01WP08) vezeték, meglévő aknájában, tolózárral kiépített leágazással, terepszint alatt és a V-2 jelű út alatt vezetve csatlakozik a tervezett épülethez.