Az 1-es és 3-as villamos vonalak korszerűsítéséhez és meghosszabbításához szükséges kiviteli tervek elkészítése és a tervezői művezetési feladatok ellátása

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

BKK Zrt.

Beruházás értéke

13 000,00 millió Ft

Tervezés értéke

350,00 millió Ft

Teljesítés éve

2012 - 2013

Kivitelezés éve

2013 - 2015

A projekt részeként Társaságunk az 1.3 KONZORCIUM tagjaként az 1-es villamosvonal átépítésének kiviteli terveit készítette a BKK Zrt. megbízásából.

A múltban a villamosvonal a Hungária körút kiépítésével együtt valósult meg. Társaságunk tervezte a teljes vonal megvalósítását az 1970-es évektől – gyakorlatilag – folyamatosan, a tanulmánytervektől a kiviteli tervekig, minden fázisban. Az építés az 1980-as évek közepétől szakaszosan történt a Bécsi út és az akkori Lágymányosi híd között.

A vonal hosszabbítására – a Szerémi út kiépítésével egy időben – a tervek elkészültek, de a Rákóczi – akkor Lágymányosi – híd építésekor a villamos nem épült meg. Több tanulmányt, majd a 2007-2010 közötti időszakban a Fehérvári útig való hosszabbításra engedélyezési tervet (megvalósíthatósági tanulmánnyal és környezetvédelmi engedélyezéssel) készítettünk.

Jelen projektnél a kiépítés óta leromlott állapotú pálya rekonstrukciójához az engedélyezési tervektől a megvalósulási tervekig a Bécsi út - Rákóczi híd közötti szakasz felújítási terveit készítettük.

A beruházás főbb műszaki tartalma:

 • Bécsi út - Kerepesi út között a pálya teljes mértékben átépült, a hozzá kapcsolódó felsővezetéki, áramellátási és biztosítóberendezési létesítményekkel együtt.
 • Kerepesi út - Rákóczi híd között a Kőbányai úti csomópont, valamint a peronok épültek át.
 • A teljes vonalon egységes 26 cm magasságú és 56 m használható hosszúságú peronok épültek.
 • Minden megállóhelynél a peronok megközelítésénél az esélyegyenlőség biztosított
 • Minden megállóhelyi peronon egységes arculatú utasvárók kerültek elhelyezésre.
 • Meglévő aluljárók korszerűsítése.

A projekt szakaszai:

 1. szakasz: Bécsi úti végállomás - Kerepesi út között
 • szakasz hossza: 8300 pályaméter
 • megállóhelyek száma: 15 db

A pálya a jelenlegi nyomvonalán került felújításra, kivéve azokon a megállóhelyeken, ahol a liftek, mozgólépcsők elhelyezése érdekében a vágányok tengelytávolsága, vonalvezetése változott. A vágányok korszerű burkolt felépítménnyel épültek át. Ezen a szakaszon épült sínkörülöntéses felépítmény fű burkolattal, öntöző hálózattal.

A vágányépítés mellett felújításra került az áramvisszavezetés a vízelvezető rendszerekkel együtt.

A felsővezeték-tartó oszlopok szükség szerint kerültek cserére. A munkavezeték teljes mértékben átépült.

A kitérők, átszelések korszerű állítószerkezetekkel épültek át.

Az útátjárók közül a nagy forgalmúak nagy teherbírású sínkörülöntéses felépítménnyel, nagyteherbírású burkolattal kerültek kialakításra.

A vágányok átépítéséhez csatlakozva az útszegélyek előírások szerinti süllyesztése is megvalósult a gyalogos átkelőhelyeknél, figyelembe véve a vakok és gyengénlátók igényeit.

A villamos vasúti pálya átépítése miatt a csatlakozó közúti sávok a szükséges mértékű szőnyegezéssel is felújításra kerültek.

A szakaszon lévő gyalogos aluljárók: Flórián tér, Szentlélek tér, Népfürdő utca, Árpád híd M (Váci út), Kacsóh Pongrác út.

 1. szakasz: Kerepesi út - Lágymányosi híd ideiglenes végállomás között
 • szakasz hossza: 5000 pályaméter
 • megállóhelyek száma: 9 db

A szakaszon a megállóhelyek peronjai épültek át. Pályaépítés a Kőbányai út - Kismartoni utca között valósult meg a Kőbányai úti villamos keresztezéssel együtt. A peronok mellett nyitott zúzottköves felépítmény esetén utólagos ágyazatragasztást terveztünk a könnyebb üzemeltethetőség illetve tisztíthatóság miatt.

A gyalogos átkelőhelyeknél a szegélysüllyesztések a szabványok szerinti kialakításban valósultak meg.