Békéscsaba vasútállomás kiviteli terv készítése Tsz: 13.09.220

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

NIF Zrt.

Beruházás értéke

50 000,00 millió Ft

Tervezés értéke

484,50 millió Ft

Teljesítés éve

2009 - 2012

Kivitelezés éve

2013 - 2016

A Budapest-Szolnok- Békéscsaba- Lőkösháza vasútvonal az egyik legfontosabb tranzit vonal, melynek meghatározó vasúti csomópontja Békéscsaba állomás, a régió legnagyobb pályaudvara. Az eredeti vasútvonalat Szajoltól - Aradig 1858-ban adták át a forgalomnak. Az állomás átépítés előtti utolsó korszerűsítésére a 60-as években került sor.

A NIF Zrt. megbízásából, a tervezési feladatunk az állomás korszerűsítésére korábban készült engedélyezési tervek alapján, a kiviteli és tendertervek elkészítése volt.

Békéscsaba állomáson az átépítés után valamennyi szakágnak  meg kellett teremteni a 120 km/h sebességű (egyes szakaszokon 100 km/h) és 225 kN tengelyterhelésű közlekedés feltételeit. A csatlakozó gyulai és szegedi vonalakon pedig a 80 km/h sebességet.  Ennek megfelelően a  vasúti pálya, felsővezeték, biztosítóberendezés, távközlési szakágainál jelentős mértékű beavatkozások váltak szükségessége, valamint a hatályos esélyegyenlőségi és környezetvédelmi előírásoknak is meg kellett felelni. 

A tervezési terület Békéscsaba állomás,  a 822+00 - 867+83  hmsz. között, kb. 4,7 km hosszon. A tervezési feladat a személyvonati fogadó és indító vágányok átépítése mellett tartalmazta a peronok átépítését (sk+55 cm) az esélyegyenlőség - liftek - biztosításával, gyalogos aluljáró és gyalogos felüljáró építésével. Feladatunk volt a felvételi épület teljes rekonstrukciója és az állomási előtér rendezése - P+R parkoló, kapcsolódó úthálózat.  Korszerű  távközlési, utastájékoztatási rendszer létesül.  Átépül az Orosházi úti felüljáró, közúti aluljáró épül a Szerdahelyi úton. Korszerű elektronikus biztosító berendezés létesül, átépül a felsővezeték-hálózat, váltófűtés, térvilágítás,  energiaellátás,  és a vontatási alállomás. Korszerűsítésre kerül az állomási  közműhálózat.

A tervezés során elkészült 8 személyvonati vágány terve, 2 szigetperonnal, egy felvételi épület melletti peronnal, kapcsolódó állomási és kiágazási szakaszokkal, közel 25 vkm hosszon, 78 csoport kitérővel. Átépül négy jelentős műtárgy (közúti négysávos felüljáró, közúti aluljáró, gyalogos aluljáró és felüljáró). Megtervezésre került közel 7000 m2 állomási épület korszerűsítése, átalakítása.