Margit híd felújítás

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Beruházás értéke

30 000,00 millió Ft

Tervezés értéke

0,00 millió Ft

Teljesítés éve

2006 - 2009

Kivitelezés éve

2009 - 2012

Híd hossza: 608 m

Híd szerkezete: Hatnyílású, kétcsulkós acél ívek sorozata, rátámaszkodó ortotróp pályaszerkezettel

Építés éve: 1876

Mai szerkezet építési éve: 1947-48

 

Az 1876-ban átadott és többször átépített ill. a háborúban lerombolt Margit-híd felújítása a statikailag szükséges és a híd élettartama szempontjából fontos szerkezeti felújítási munkák mellett lehetőséget teremtett a forgalmi korszerűsítésre és a műemléki helyreállításra. A kiviteli tervezést számos tanulmányterv, engedélyezési és tenderterv készítése alapozta meg.

 

A híd utolsó felújítására több mint 30 éve került sor. A háború után teljesen új szerkezetként megépült mederhíd vasbeton pályalemeze teljesen tönkrement, cserére elkerülhetetlenné vált. Az időközben átalakuló közlekedési viszonyok új igényeket is támasztottak a híd keresztmetszeti kialakításával szemben, jelentősen megváltozott a híd forgalmi hálózatban betöltött szerepe, megnőtt a nagykörúti irány közúti- és villamosforgalma, illetve a híd le- és felhajtóágának forgalma. Ezen változásoknak a jelenleginél szélesebb hídpálya visszaépítésével lehetett megfelelni. A vasbeton pályalemez teljes cseréje lehetővé tette a forgalmi szempontból nem megfelelő jelenlegi pályakeresztmetszet (keskeny forgalmi sávok, balesetveszélyes szigeti ív, kerékpárforgalom megoldatlansága) átalakítását, a hídfőkben és a szigeti behajtónál a szükséges korszerűsítéseket.

 

Az új acélszerkezetű ortotróp pályalemez 2,95 m-rel lett szélesebb, az északi járdakonzolon kétirányú kerékpárút átvezetését lehetővé téve. A közlekedésben résztvevők esélyegyenlőségét a középpillérnél felszínivé átalakított gyalogos kereszteződés, míg a hídfőknél a körútra való továbbhaladást biztosító szintén felszíni kapcsolat szolgálja.

 

A felújítás keretében az alábbi szerkezeti munkákat végezték el:

  • új ortotróp pályalemez építése,
  • meglévő és újonnan épülő acélszerkezetek korrózióvédelme,
  • főtartók hossz- ill. keresztirányú merevítő rácsozatának visszaépítése,
  • hídtartozékok cseréje,
  • szigetelés, útpálya helyreállítása,
  • villamospálya újjáépítése,

 

A hídszerkezetek megerősítését és a forgalmi igényeknek megfelelő geometriai viszonyok javítását a műemléki követelményeknek megfelelően, műemléki rekonstrukcióval együtt kellett elvégezni, melynek az alábbiakra kellett kiterjednie. Ilyenek voltak a korhű kandeláberek építése a kétoldali hídjárdán, felsővezeték-tartó oszlopok korhű formában való megépítése,korlátok eredeti formában való megépítése, főtartók rácsozásának, öntöttvas párkányzatának újjáépítése, mederpillér újjáépítése.

 

A kivitelezést a körúti 4-es – 6-os villamos forgalomnak az építés teljes ideje alatti fenntartása mellett kellett végezni, mely a villamos pálya háromszori megépítését és áthelyezését vonta maga után, mindezt a szerkezetépítési következmények kezelésével.