Budapest Szíve Reprezentatív Kaputérség I-II. ütem

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Beruházás értéke

3 100,00 millió Ft

Tervezés értéke

279,50 millió Ft

Teljesítés éve

2008 - 2011

Kivitelezés éve

2010 - 2011

A Budapest Szíve Program koncepciótervének kidolgozása 2006-ban indult, a városfejlesztési gondolkodásnak a terület – és közlekedésfejlesztés összehangolt kezelése, a differenciált, minőségi beavatkozások irányában történő elmozdulásával.
Fő célkitűzése a gyalogos Belváros megvalósítása, az átmenő forgalomnak a Kiskörút – József Attila utcán belüli területről való kitiltása volt, összefüggésben a Nagykörútig terjedő városrész részleges forgalomcsillapításával, valamint a parkolási rendszer kiépítésének fejlesztésével.
A Budapest Szíve Program Reprezentatív Kaputérségek I. üteme a Károly körút Astoriától Anker közig tartó szakasza. A II. ütemben az Andrássy útig továbbépülve, a József Attila utcán éri el a Budapest Szíve Program Hídfőtérségek keretei között megvalósuló Széchenyi teret. Ezzel válik teljessé a 4-es metró kapcsán elkezdett kiskörúti arculatváltás, keretbe foglalva a megújuló Belvárost. A tervezést a FŐMTERV - Közlekedés Kft - Város-Teampannon Kft. által alkotott konzorcium végezte a FŐMTERV vezetésével.

TERVEZÉSI FELADATOK:

 • Engedélyezési és tender tervek az I-II. ütemre, engedélyek megszerzése
 • Kiviteli terv az I. ütemre

A BERUHÁZÁS ELEMEI:
I.ütem: Astoria – Anker köz közötti szakasz:

 • 2x2 sávos útpálya forgalomtechnikai berendezésekkel
 • Kétoldali irányhelyes kerékpársáv
 • Villamos vonal és végállomás felsővezetékkel, biztosító berendezéssel
 • Mindkét oldalon széles járda egyedi kőburkolattal
 • 9 gyalogátkelőhely
 • Középső és kétoldali zöldsáv, fasorokkal
 • Utcabútorok, vízjátékok, szökőkutak, szobrok
 • Közművezetékek korszerűsítése
 • Új köz- és térvilágítás

II.ütem: Deák tér- Bajcsy- Zsilinszky út - József Attila utca

 • A Deák téren a metró kijárati épülete átalakul, a tér kitisztul, átláthatóvá válik.
 • A Harmincad utca vegyes forgalmú, burkolata faltól falig szintbe helyeződik.
 • A Bajcsy-Zsilinszky úton folytatódik a kerékpársáv és buszsáv.
 • A József Attila utcán kerékpársávok létesülnek a buszsávval közösen, szélesebb gyalogjárdákkal.

A BERUHÁZÁS EREDMÉNYE:
Az I. ütem kivitelezése 3,1 mrd Ft értékben elkészült. Fő szempont a forgalom csillapítása mellett a nagyobb zöldfelület, fasorok létrehozása, a gyalogos szemléletű kialakítás, valamint a kerékpározás lehetőségének megteremtése volt. Mindezt a tér tengelyébe helyezett – széthúzott villamos pálya alapozta meg, melynek két vágánya között 8 m széles nyírt fasor és vízjáték tette zölddé és élhetővé a korábbi aszfalt rengeteget. A kerékpározás az útpálya két szélén, irányhelyesen történik. A villamos végállomás átépült a biztosító berendezés korszerűsítésével, kihúzó vágánnyal a Bajcsy Zsilinszky út felé folytatás lehetőségével, az aluljáróban irányító, pihenőhely kialakításával. A két kerület közötti akadálymentes kapcsolat erősítését 9 gyalogátkelőhely biztosítja. A járdák végig kiszélesedtek, mindkét oldalon fasorral, ülőpadokkal, szökőkutakkal téve vonzóbbá az itt tartózkodást. A Gerlóczy utca vonalába visszakerült a Hermész szobor. A forgalom 2x2 sávot vehet igénybe, középen a Városháza egyelőre hiányzó mélygarázsához tartó balra kanyarodó sávok és rámpák nem épültek meg. A felsővezetéket a villamos pálya mellé állított közvilágítási oszlopok tartják, melyek stílusa a Dohány utcáig azonos a Vámház és Múzeum körúton levőkkel, onnan pedig a Főutca típusúakkal teremtik meg az átmenetet a Belváros hagyományőrző és modern világa között. A Kiskörút teljes szakaszán egységes a „K” –„Kiskörút” típusú mesterséges kő járdaburkolat, összekötve és körbevéve a belvárost a Dunától Dunáig, a Szabadság hídtól a Lánchídig. A teljes területen átépültek a közművek, így nemcsak a felszín, de a térszín alatti terület korszerűsítése is megvalósult.