A miskolci villamosvasút felújítása és meghosszabbítása

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
távközlés tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

COLAS-ALTERRA Zrt.

Beruházás értéke

11 958,40 millió Ft

Tervezés értéke

330,83 millió Ft

Teljesítés éve

2010 - 2013

Kivitelezés éve

2010 - 2013

Magyarország megyei jogú városai között Miskolc is megvalósította villamos jármű beszerzési tenderét, amelyhez a pálya és berendezései, valamint a járműtelep korszerűsítését is el kellett végezni. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MVK Miskolc Városi Közlekedés Zrt. által létrehozott Holding megrendelésére a COLAS-ALTERRA Kft. nyerte el a kivitelezést, aki a kiviteli tervek teljes körű elkészítésével a FŐMTERV-et bízta meg. Alvállalkozóként közreműködött a Novia Kft, az RRM 21. Kft., a Schön Építész Iroda és a Zöldfény Kft.
A megrendelés a teljes villamos vonal – a Tiszai pályaudvartól Diósgyőrig - kiviteli és szükséges engedélyezési terveinek elkészítésére szólt, mely a villamos felújításon kívül a járműtelep építészeti, gépészeti áttervezését, műtárgy és közműépítési, -kiváltási feladatokat, közvilágítást, a belvárosi sétálóutca faltól – falig átépítését, a peronok melletti útpálya szélesítését, szőnyegezését is tartalmazza. A felújítandó vonal teljes hossza 9.5 km, melyet további 1.5 km-rel meghosszabbítottak. Elkészült még a Vasgyári hurok kiágazása, melynek megállóit szintén fel kellett újítani. A projekt neve „Zöldnyíl” volt, mely füves villamos pályára utalt, de ez végül – műfüves formában – csak a Diósgyőri lakótelepen áthaladó szakaszon valósult meg. A tervezést a kivitelezéssel egyidőben kellett elvégezni, nagy rugalmasságot, naprakészséget teherbírást igényelve a Tervezőktől.
TERVEZÉSI FELADATOK:
•    Tanulmányok készítése részterületekre
•    Engedélyezési tervek módosítása, engedélyek megszerzése
•    Kiviteli tervek elkészítése
A BERUHÁZÁS ELEMEI:
•    A meglévő villamospálya és felsővezeték átépítése 9,5 km hosszon
•    Új pálya építése 1,5 km hosszon, új felsővezeték rendszerrel
•    A megállók korszerűsítése egyedi peronlefedésekkel, utas tájékoztatással, akadálymentes kialakítással, egyedi burkolattal, látás sérültek számára vezető burkolattal
•    Új végállomás építése a Felső-Majláth-nál
•    Az energia ellátás korszerűsítése, áramátalakítók tervezése
•    A biztosítóberendezés és közúti jelző összehangolt korszerűsítése
•    A járműtelep átépítése, technológiai korszerűsítése
•    Ideiglenes járműtelep építése
•    A belváros faltól-falig újra burkolása térkő burkolattal, fák telepítésével
•    A megállók környezetében az útpálya korrekciója, szőnyegezése, gyalogátkelőhelyek átépítése az akadálymentes peronokhoz.
•    Az Újgyőri főtér forgalmi rendjének teljes átalakítása, új körforgalmi csomópont kialakításával
•    Diósgyőr városrész közúti forgalmának átalakítása a meghosszabbított villamos pálya elhelyezéshez illeszkedve, új útpályaszakasz tervezése.
•    Felső-Majláth végállomás útépítési, forgalomtechnika és közmű tervezése a végállomás épület közmű ellátásával.
•    A villamospálya és útépítések miatt szükséges teljes körű közműkiváltások és közvilágítás tervezése
A BERUHÁZÁS EREDMÉNYE:
A kivitelezés elkészült, a járműtender lezárult, az új alacsonypadlós, 2.65 m széles, 32,5 m hosszú, két irányban közlekedtethető Ganz-SKODA járművek első példányai már használják a felújított, meghosszabbított pályát. A kivitelezés során sok ésszerűsítésre, új ötletre volt szükség, hogy a projekt az előzetesen rögzített költségkeretet ne lépje túl, illetve megfeleljen az egyes területek egyedi igényeinek. A RAFS felépítmény a belső szakaszokon a meglévő hossz-gerenda megtartásával készült el, mely tervezésben többlet energiát, kivitelezésben viszont költség megtakarítást eredményezett. Ugyancsak itt a fokozott zaj- és rezgésvédelem érdekében a vasbeton lemez alá rugalmas gumipaplan került beépítésre. A Belváros természetes kővel való faltól-falig újra burkolása fák telepítése eredményeként a villamos projekten túlmutató, arculatilag is korszerűsített sétálóutcát kaptak a miskolciak. Míg a belvárosban pressbeton és kockakő burkolatú RAFS felépítmény épült, illeszkedve a sétálóutca arculatához, addig az Újgyőri főtértől kifelé levő szakaszon az addigi zúzottköves nyitott pályát kiemelt szegéllyel elválasztott RAFS felépítménnyel terveztük meg. Az új szakaszon műfüves szakasz került megvalósításra esztétikailag a zöldterületi részbe integrálva az új villamos pályát. A Felső-majláthi végállomás nemcsak a villamosok megfordítását, hanem autóbuszok tárolását, fordulását is biztosítja, és ugyanitt lehet majd átszállni a Bükkbe induló buszokon kívül a LAEV erdei kisvasútjára is. A korszerűsített járműtelepen új technológiák alkalmazásával történhet az új járművek karbantartása, tárolása. Összességében a város lakói a korszerű, meghosszabbított pályával nemcsak a Tiszai pályaudvartól a diósgyőri lakótelep legkülsőbb pontjáig való gyorsabb eljutást, az új szerelvények kényelmét élvezhetik, hanem az egyedi kialakítású megállókkal, a sétáló utca megújításával egy új városépítészeti értéket vehettek birtokukba.