Veszprém belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. és I/B. ütem

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat

Beruházás értéke

1 047,20 millió Ft

Tervezés értéke

123,90 millió Ft

Teljesítés éve

2009 - 2013

Kivitelezés éve

2011 - 2013

Veszprém belváros rehabilitációjának eredményeképpen kibővültek a belváros kulturális és turisztikai funkciói, a közterületek minőségi térburkolatokat kaptak, megvalósult a zöldfelületek rekonstrukciója, a közlekedés feltételei és a parkolási lehetőségek javultak és az akadálymentes közlekedés feltételeinek biztosítása is megtörténhetett. A beruházás során megtörtént a közművezetékek rekonstrukciója, szükséges kiváltása, az egységes építészeti arculat érdekében pedig új közvilágítási oszlopok, utcabútorok elhelyezésére is sor került.

Az engedélyezési és kiviteli tervek Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából készültek el, míg a tervezői művezetésre Vemévszer Kft. kérte fel társaságunkat. Az építészeti és tájépítészeti munkarészek elkészítésében SPEOS Kft. és Veszprémi Építész Műhely Bt. vett részt.

TERVEZÉSI FELADATOK:
•    Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek megszerzése
•    Kiviteli tervek elkészítése
•    Tervezői művezetés

A BERUHÁZÁS ELEMEI:
•    Kossuth Lajos utca megújítása
Az utca meredek, rámpás alsó szakaszán a korábbi halszálka mintázathoz hasonló, de jó minőségű térburkolat készült az „Óratorony” c. műalkotás kiemelésével. A felső szakaszon a térburkolatok átépítése és a vízelvezetés megoldása mellett az üzletek kulturált kitelepülésére lehetőségét adó pavilonhelyeket lehetett kjelölni, közöttük pedig új növénykazettákat kialakítani – mindezt a burkolat mintázatát követő geometrikus rendszerhez igazítva.

•    Jutasi út alatti aluljáró akadálymentesítés
A Kossuth Lajos utca rendezett, erősen mértani szerkesztése a sétány lesüllyesztésénél oldódik fel: változatos, törtvonalú támfal kialakításával, a támfalakra futtatott növényzet, illetve önálló növénykazetták kialakításával. A Jutasi úttal párhuzamosan egy új gyalogos híd ad közvetlen kapcsolatot az aluljáró felett.

•    Új rendezvénytér és játszótér kialakítása a Hotel Veszprém épülete, a Bástya áruház épülete és Jutasi út alkotta teresedésen
A meglévő, védett zöldfelületek rekonstrukcióján túl újabb zöldfelületeket, rózsakertet telepítettek. A teresedés funkciói az átépítés után jelentősen kibővültek: új vízjátékok, játszótér és parkolóhelyek is kialakíthatók voltak, melyek mind az új burkolatok mintázatához illeszkednek. 

•    A 20 emeletes toronyház mögötti szervizút átépítése, új parkolóhelyek kialakítása
A korábbi kaotikus parkolási viszonyok megszüntetésére átépült a rendezvénytérhez vezető szervizút és új, rendezett parkolóhelyek alakultak ki a szervizúttal párhuzamosan illetve arra merőlegesen.

•    Posta előtti tér megújítása
Az akadálymentes közlekedés biztosítására a korábbi, lépcsőkkel összekötött teresedés helyett kényelmes rámpa épült, a növénykazetták átalakításával pedig nőtt a zöldfelületek aránya.

•    Lovassy László gimnázium előtti tér átépítése és a gimnázium előtt parkolóház kialakítása
A gimnázium előtti tér közlekedési rendjének felülvizsgálatával biztonságosabb, gyalogosbarát felszín alakult ki. A korábbi térszíni parkoló helyett pedig egy új, több szintes parkolóházat terveztünk.