M85 gyorsforgalmi út, Csorna elkerülő II. ütem - kapcsolódó úthálózat

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
villamos és gépész tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

RODEN MÉRNÖKI IRODA Kft.

Tervezés értéke

39 240 000,00 millió Ft

Teljesítés éve

2013

A távlati M85 gyorsforgalmi út Csorna várost elkerülő szakasza 2 ütemre bontható. Az I. ütem a város keleti elkerülését, a II. ütem az elkerülő déli és nyugati szakaszait foglalja magába.
A tárgyi projekt feladata a K085.03 M85 Csorna II. ütem részletes környezeti hatásvizsgálatának, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése a hozzá kapcsolódó közműkiváltási, vízépítési, környezetvédelmi, műtárgy és kisajátítási tervekkel együtt, valamint a szükséges engedélyek beszerzése és közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése. A feladatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszerzési pályázatán a Roden Kft nyerte el, a Főmterv’TT Zrt. a Roden Kft. alvállalkozójaként működött közre a munka megvalósításában.

A tervek útépítési szempontból az alábbi csoportosításban készültek el:

-    Útépítés, autóút (27+100-31+855)            A1. jelű dokumentáció
-    Útépítés, országos utak                             A2. jelű dokumentáció
-    Útépítés, egyéb utak                                  A3. jelű dokumentáció
-    Útépítés, kerékpárút                                  A4. jelű dokumentáció

A Főmterv’TT Zrt. az A2. Útépítés, országos közutak, és az A4. Útépítés, kerékpárút köteteket készítette el.
Az A2 kötet tartalmazza a 27+100 – 31+855 km szelvények között megvalósuló M85 gyorsforgalmi út ideiglenes végcsomópontjának a kialakítását, amely a távlatban - az M85 gyorsforgalmi út továbbépítésének esetén - kis átalakítással közbenső csomópontként is tud funkcionálni. Ehhez a 8603 j. utat új nyomvonalra kellett helyezni, amely biztosítja a gyorsforgalmi út és a meglévő 85. sz. főút között a kapcsolatot, amely egyben a Csorna elkerülő nyugati szakasza. 
Az új 8603 j. út keresztezi a GYSEV Győr-Sopron országhatár közötti vasútvonalát, melyet a B0770 j. műtárggyal ível át.

Főbb útépítési létesítmények:

-    tervezett 8603 j. út 1. szakasz
-    tervezett 8603 j. út 2. szakasz
-    meglévő 8603 j. út burkolat-felújítás
-    1. sz. körforgalom
-    2. sz. körforgalom

Az A4 kötet a Farád és Jobaháza között tervezendő kerékpárút terveit tartalmazza, amely a meglévő és felújítandó 8603. j. út mellé elválasztott kerékpárútként került kialakításra.
Az új utak építéséből eredő megközelíthetetlenné váló telkek kiszolgálására telekbejárókat, és párhuzamos földutakat terveztünk.

A beruházás jelenleg előkészítés alatt áll, megvalósulása a közeljövőben (2017) várható.