71-es sz. Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
környezetmérnöki tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika

Megbízó

NIF Zrt.

Tervezés értéke

278,00 millió Ft

Teljesítés éve

2009 - 2014

Társaságunk a VITECO-FŐMTERV  Konzorcium részeként vett részt a 71-es sz. Budapest-Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése engedélyezési, kiviteli és tender terveinek készítésében a NIF megrendelésére.

A tervezési feladat értelmében el kellett készíteni Rákospalota-Újpest (kiz)-Vác (kiz) szakasz pályaszakaszra vonatkozóan a fejlesztéshez szükséges engedélyezési, kiviteli és tender terveket.

A vasúti pálya korszerűsítésével a pályára engedélyezett tengelyterhelés 225 kN-ra emelkedik. A vonal tervezett sebessége, a környezeti adottságok függvényében 60-80-100 km/h tartományokkal kerül kialakításra. Rákospalota-Kertváros megállóhely és Fót állomás közötti vonalszakaszon kétvágányú pálya váltja fel a jelenlegi egyvágányút. A fent felsorolt fejlesztések lehetővé teszik a pályakapacitás bővítését, valamint, ezáltal a menetidő kismértékű csökkentését. A tervek biztosítják továbbá második vágány távlati megépítésének lehetőségét a Fótfürdő- Ivacs szakaszon.

Átépülnek az útátjárók, melyek közül több különszintű közúti-vasúti keresztezés lesz. A vasúti műtárgyak állapotát III. fokú hídvizsgálat tárta fel, ennek megállapításai, javaslatai alapján kerülnek átépítésre vagy felújításra a hidak.

A tervezés folyamán a távlati fejlesztéseket is magába foglalva készült el a terület megszerzéseket előkészítő dokumentum, valamint az Előzetes Környezeti Vizsgálati dokumentáció, amely eredményei visszahatottak a javasolt műszaki megoldásokra.

A vasúti közlekedés biztonságáról a Váci Forgalomirányító Központból vezérelt új elektronikus biztosítóberendezés gondoskodik. A téli időjárás hatásainak kiküszöbölésére a váltók elektromosan fűthetőek lesznek. Korszerűsítésre kerül a vezetékes hírközlő alaphálózat. A tervezési feladat tartalmazta a villamos vontatást biztosító felsővezeték hálózat és az energia távvezérlési rendszer korszerűsítését.

 

A jelenleg hiányzó, korszerű, a mai igényeknek megfelelő személyszállítási infrastruktúra kialakítása érdekében, az utasforgalmi létesítmények akadálymentes megközelítését szolgáló létesítmények, peronok, gépkocsi (P+R) és kerékpár (B+R) parkolók építését terveztük.

A parkolók térfigyelő rendszerekkel felszereltek lesznek. A vonal minden állomásán és megállóhelyén esőbeálló illetve felvételi épület, vizuális és hangos utastájékoztató rendszer, menetjegykiadó automata szolgálja ki az utasokat. Megújul a térvilágítási hálózat. Az üzem-, vagyon- és közbiztonság növelése érdekében térfigyelő kamerák telepítését is tartalmazzák terveink.

Társaságunk feladata volt Rákospalota-Újpest (kiz)-Fót megállóhely közötti vasúti pályaszakasz tervezése. Továbbá a teljes szakaszon szükséges út átjárok /47db szintbeli, 3db külön szintű/ P+R parkolók /7db/ és az ezekhez szükséges közművek terveinek elkészítése.