Széll Kálmánt tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamos közlekedés megteremtése

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

BKK Zrt.

Tervezés értéke

400,00 millió Ft

Teljesítés éve

2012 - 2016

Kivitelezés éve

2014 - 2016

Kapcsolódó anyagok

CsatolmányMéret
PDF ikon A-I.02.pdf4.2 MB
PDF ikon A-I.03.pdf7.6 MB

A budai fonódó két ágának és a Széll Kálmán tér átalakításának 2012 őszén kezdődő tervezése, majd a 2016 tavaszáig tartó kivitelezése az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb budai kötött pályás közlekedésfejlesztési beruházása volt. A beruházás az érintett közterületek minőségi átalakítását eredményezte: új villamospályák, utak és térburkolatok épültek - az akadálymentes közlekedés feltételeinek biztosításával és egységes építészeti arculattal. Megvalósult a zöldfelületek rekonstrukciója, a lehetőségekhez mérten azok bővítésével. Új perontetők épültek, és két új szolgáltató épület kialakításán túl – felújításra került a Széll Kálmán téri Metró kijárati épület is. A beruházás során megtörtént a közművezetékek rekonstrukciója, szükséges kiváltása.
Az engedélyezési, a kiviteli és a tender tervek BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. megbízásából készültek el, a kivitelezést tervezői művezetés keretében követtük nyomon. Az építészeti és tájépítészeti munkarészek elkészítésében ÉPÍTÉSZ Stúdió Kft., Léptékterv Kft. és Korzó Tervezési Stúdió vettek részt.
TERVEZÉSI FELADATOK:
• Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek megszerzése
• Kiviteli tervek elkészítése
• Tenderterv elkészítése
• Tervezői művezetés
A BERUHÁZÁS ELEMEI:
• Budai fonódó Bem rakparti ág
A beruházás a Batthyány téri villamos végállomás – Bem rakpart – Margit híd – Germanus Gyula park, azaz a 17-es villamos végállomása közötti szakaszt érintette. A villamos pálya kialakítása mellett elsődleges szempont volt, hogy az egész rakparton megtartható legyen a fasor, ill. a kerékpárút. A villamos pálya kiépítésével sor került a HÉV födém szigetelésére és megerősítésére is.
• Budai fonódó Széll Kálmán téri ág
A Széll Kálmán éri ág kialakítása érintette a Török utcát, a Frankel Leó utat, a Vidra utcát, a Zsigmond teret és a Bécsi út Tímár utcáig tartó szakaszát. A szakasz nagy részén ún. faltól-falig átépítést terveztünk új térburkolatokkal, utcabútorokkal berendezve a keresztmetszetet. Törekedtünk a zöldsávok megtartására, rekonstrukciójára és lehetőség szerinti növelésére. A villamos pálya kiépítése és felújítása mellett átépült az útpálya és a parkolási rend szabályozása is megtörtént.
• Széll Kálmán tér
A beruházás a Széll Kálmán téren kívül érintette a Krisztina krt., a Várfok utca, a Szilágyi Erzsébet fasor, a Vérmező utca és a Csaba utca teret határoló szakaszait is. A kialakítást alapvetően meghatározta, hogy a tér központi részét övező vágányháromszög oldalai közelebb kerültek egymáshoz, ezzel az átszállási távolságok csökkentek a Metró – villamos megállók – autóbusz megállóhelyek között. A tér berendezése, térburkolatai, zöldfelületei is a fő közlekedési irányokat hangsúlyozzák.
Az építészeti tervpályázaton első díjat nyert pályamű (Építész Stúdió Kft. és Léptékterv Kft.) koncepciója alapján épültek meg a tér új perontetői és épületei, valamint került felújításra a Metró kijárati épülete. Az átépítés során különös tekintettel voltunk az akadálymentesítés szempontjaira: a gyalogátkelők szegélysüllyesztése, a burkolatokon átvezető taktilis jelzések beépítése, valamint a kültéri mozgólépcső és az ún. támfal épületben elhelyezett lift is e célt szolgálja.
A teljes szakaszon átépültek a villamos vágányok - a hozzá kapcsolódó infrastruktúrával együtt -, az útpályák, a járdák, megtörténtek a szükséges közműkiváltások, mindemellett pedig új zöldfelületeket, fasorokat, vízjátékokat is sikerült elhelyezni.