A 86-os főút Egyházasrádóc - Szombathely közötti szakasz

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
közműtervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tervezés értéke

170,00 millió Ft

Teljesítés éve

2015

Kapcsolódó anyagok

Előzmények

2015.01.28-án bízta meg az NIF Zrt. az Unitef-Főmterv Konzorciumot a 86.sz. főút Egyházasrádóc – Szombathely közötti szakasz engedélyezési, kiviteli és tender terveinek az elkészítésével. A tervezési feladatunk a meglévő 86. sz. főút 57+400 és a 77+800 km szelvényei között egy részben új, részben a meglévő nyomvonalon haladó, a települések belterületét elkerülő nyomvonal kialakítása volt 20,50 m koronaszélességgel. A meglévő út felhasználásával tervezett szakaszokon 2x2 sávot, az új nyomvonalú elkerülőkön 2x1 sávot kellett tervezni a távlati 2x2 sávos kialakításnak is megfelelően.

A tervezés során kihívást jelentett, hogy a 20,50 m koronaszélességű kialakítás még csak elméletben létezett, annak minden apró részletét, több változatban meg kellett tervezni és egyeztetni a beruházóval, valamint a leendő kezelővel.

Ezzel párhuzamosan a MAÚT szakmai bizottsága a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából kidolgozta „A gyorsforgalmi úthálózat regionális szerepű Gyorsútjainak tervezési jellemzői” útmutatót, mely során hasonló kihívásokkal kellett megküzdeni.

Hálózati szerep, várható forgalmi terhelés, tervezett keresztmetszet

A 86-os út a regionális összeköttetés biztosítása mellett a nemzetközi hálózati szerepe is jelentős: a Lengyelország és Olaszország közötti észak-déli gazdasági forgalom nagy része a 86-os úton folyik.
Várható átlagos napi forgalom: 20 000 ÁNF
Tervezett keresztmetszet: 20,50 m, mely a szerződésben már meg lett határozva!

Csomópontok kialakítása:

Csomópontok tekintetében az összes lehetséges (szintbeni, különszíntű, körforgalom) változatot vizsgáltuk, végül az a döntés született – tervzsűri által jóváhagyva - hogy a kezdő és végcsomóponti körforgalmak kivételével különszintű csomópontokat tervezzünk. Így a nagy városok közötti regionális kapcsolat jól értelmezhetővé válik.

Középső elválasztósáv kialakítása:

A tervezési szerződés alapján 2m széles elválasztósávot kellett tervezni betonelemes fizikai elválasztással. Ez a szélesség a túlemelt ívekben nem elegendő, ugyanis a vízelvezetés biztosítása miatt a betonelem és a forgalmi sáv közé be kell férnie egy aknának is. Erre a megoldás a résfolyóka lett, amelynek helyigénye kisebb, mint egy víznyelős tisztító aknának. Ezzel együtt is a túlemelt szakaszokon 2,5 m-re növeltük az elválasztósáv szélességét, illetve ha lehetőségünk volt rá, olyan íveket terveztünk be, amelyeknél már nem kell túlemelést alkalmazni.

Műtárgyak kialakítása:

Sok egyeztetés után a döntéshozók az egybeépített hidak mellett tették le a voksukat. A helyzetet a 86-os útnál az is nehezíti, hogy a hidak többsége csak 1. ütemben, azaz a 2x2 sáv helyett csak 2x1 sávval épül meg. A 2. ütemben kis visszabontás árán egybeépített hidak fognak megvalósulni.

Külföldi, hazánknál erősebb gazdasággal rendelkező országokban is rendszeresen láthatunk a fent bemutatott megoldásokkal arányosságra és takarékosságra törekvő kialakításokat. Örvendetes, hogy itthon is nagy lépéseket teszünk ebbe az irányba, megtisztelő volt a műszaki kidolgozásban az elsők között részt venni.