M85 Csorna II. ütem Sopron - Országhatár szakasz (31+855 – 67+148 km sz. között) (2016)

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
közműtervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika

Megbízó

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tervezés értéke

660,00 millió Ft

Teljesítés éve

2010 - 2016

Kivitelezés éve

2015 - 2016

Főmterv Zrt. Konzorciumban nyerte el az M85 Csorna II. ütem-Pereszteg-Sopron-Országhatár szakasz engedélyezési tervének elkészítését. Beruházó a NIF Zrt. A szakasz hossza 63 km, melyből Társaságunk feladata a mintegy 35 km hosszú Csorna II. ütem-Pereszteg szakasz terveinek elkészítése volt. A munka alapját képező előkészítő tanulmánytervek és a megvalósíthatósági tanulmány szintén Főmterv Zrt. gondozásában készült el 2010-2015 között több ütemben.

2015-2016-ban átadásra került az M85-M86 gyorsforgalmi tengely Győr-Csorna és Csorna-Hegyfalu szakasza. Ezzel Győr és Szombathely gyorsforgalmi összeköttetése teljes hosszon megvalósult. A megvalósult utak, autóúti kiépítéssel, vt=110 km/h tervezési sebességgel, 2x2 forgalmi sávval, különszintű átvezetésekkel készültek.

A térség meghatározó közúti eleme a 85 sz. főút mely, kelet-nyugati irányban, a Győr és Sopron közötti vidéket köti össze. A 85 sz. főút Csorna-Sopron-Országhatár szakaszának meglévő kiépítése a mai kor igényeinek már nem felel meg. Jelentős a tehergépkocsi forgalom, illetve nagy számban használják mezőgazdasági járművek. A folyamatos előzési kényszer hatása a forgalombiztonság mutatóiban is érzékelhető. A forgalom mintegy 10 település belterületén halad át, az úthossz 20 %-a esik átkelési szakasz jellegű területre.

Fentiek figyelembevételével a Csorna II. ütem-Pereszteg-Sopron Oh. szakasz fejlesztésének ügyében a 2015-ös évben döntés született, melynek alapján a beruházás további előkészítése tárgy engedélyezési tervek elkészítésével folytatódott.

TERVEZÉSI FELADATOK:
• Engedélyezési tervek elkészítése

A BERUHÁZÁS ELEMEI:

Az M85-M86 Győr-Csorna-Szombathely gyorsforgalmi utak műszaki alap paraméterei a 2000-es évek közepén alakultak ki. Az M85-M86 folyosóban egységesen alkalmazott vt=110 km/h tervezési sebességű 2x2 forgalmi sávos, külön szintű átvezetésekkel létesülő autóúti kialakítás került tervezési diszpozícióként meghatározásra tárgyi M85 Csorna II. ütem-Pereszteg-Sopron Oh. szakaszon is.

Az engedélyezési tervek készítését 2016. áprilisában kezdtük meg. A tervezési szakasz 35 kilométerét adó Csorna-Kapuvár-Fertőszentmiklós-Pereszteg közötti térség, a sűrű településhálózata miatt sűrű úthálózattal bír, így létesülnek keresztező út korrekciók (4 db) és műtárgyak (5 db). Kapuvárnál, Fertőendrédnél és Fertőszentmiklósnál terveztünk különszintű csomópontot (3 db). A beruházás keretében a keresztező (7 db) és párhuzamos földúthálózat is létesül (101 db).

A terület vízfolyásokkal igen sűrűn szabdalt, hat jelentősebb méretű vízfolyás keresztező műtárgyat terveztünk (Tordosa-csatorna, Kis-Rába, Répce, Kardos-ér, Ikva), továbbá tíz kisebb vízfolyás átvezetés is készült. Az országban egyedülálló műtárgy, az autóút és a 8 sz. vasútvonal felett egy szerkezettel átívelő vadátjáró, mely acél főtartós vasbeton pályalemezzel együttdolgozó öszvér szerkezettel létesül. Összetett útépítési, vízépítési és geotechnikai feladatot jelentett az Ikva árterének keresztezése. Az átvezetett töltés felépítése egyedi geotechnikai tervezést igényelt, különleges geometriával létesül, ártéri átereszek sorozatával biztosítottuk a víz szabad áramlását,
A beruházás az elkészült tervek alapján 2017-ben építési engedélyt kapott.

Tervezett autóút főbb paraméterei:

Tervezési osztály: K.II.A.
Tervezési sebesség: 110 km/h

Keresztmetszeti kialakítás:

Az autóút 2x2 forgalmi sávval létesül, a sáv szélesség 3,50 m. Az ellenkező forgalmi irányokat elválasztó sáv választja el. A járható padka első ütemben stabilizált burkolattal épül ki. Fenti keresztmetszeti kialakítás lényegében megegyezik az M85 autóút Győr-Csorna szakaszon alkalmazott keresztmetszettel, így a két autóút egységes megjelenésű.

A közel sík terepnek köszönhetően az autóút jellemzően 2,5-3,0 m magas töltésen halad, egyes vízfolyások keresztezésénél kerül csak sor magasabb (8-10 m) töltés kialakítására.

A szakaszon 36 db. műtárgy létesült, melyek nagy része előregyártott vasbeton gerendatartós rendszerű. Létesülnek ezen túlmenően hullámosított acéllemez és előregyártott vasbeton keretműtárgyak is.