M86 Szeleste - Vasegerszeg (98+300 – 108+000 km sz. között)

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
közműtervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika

Megbízó

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tervezés értéke

175,00 millió Ft

Teljesítés éve

2009 - 2011

Kivitelezés éve

2009 - 2016

Az M86 Szombathely-Csorna autóút részeként került megtervezésre és kiépítésre tárgyi autóút szakasz. Az M86 Szombathely-Csorna autóút tervezése és kivitelezése több ütemben történ a 2000-es évektől 2016-ig. A teljes autóút szakasz Szombathely térségéből indul, a várost elkerülő úttól, Csorna térségében a külön beruházásban megvalósult M85-M86 Csorna elkerülő I. ütemhez csatlakozik.

Szakaszok:

- Szombathely-Vát szakasz (80+775-89+980)
2014-ben forgalomba helyezve

- Vát elkerülő szakasz (89+980-94+540)
2009. júniusban forgalomba helyezve.

- Szeleste elkerülő szakasz (94+540-98+300)
2010. decemberben forgalomba helyezve.

- Szeleste-Csorna közötti szakasz
M86 I. ütem (Szeleste-Hegyfalu szakasz, 98+300-105+800 km sz. között)
2015. szeptemberben forgalomba helyezve.

M86 II. ütem (Hegyfalu-Csorna szakasz, 105+800-139+165 km sz. között)
2016. szeptemberben forgalomba helyezve.

M86 gyorsforgalmi út két vég pólusát jelentő Vas megyei Szombathely és Győr-Moson-Sopron megyei Csorna városát a 86. sz. Rédics-Szombathely-Rajka főútvonal köti össze. A 86 sz. főút forgalma az uniós csatlakozást követően fokozatosan növekszik, a nehézteher forgalom száma két-háromszorosa a csatlakozást megelőző időszakhoz képest. Magyar Közút NZrt. forgalomszámlálási adatai alapján Répcelakon az összes tehergépjármű forgalom 2002 és 2007 között: 1100-ról 2547(j/nap) értékre növekedett. A meglévő 86 sz. főút jelentős számú átkelési szakasszal rendelkezik, a Csorna-Szombathely szakaszon 12 db településen halad át. A kiemelkedő nehéz-tehergépkocsi forgalom az érintett településeken súlyos környezeti, forgalombiztonsági problémákat okozott, az életminőségre is jelentős negatív hatást gyakorolt.

A 2000-es évek végén született meg a döntés a már korszerűtlen, az igényeket kiszolgálni nem képes 86 sz. főút közlekedési tengelyén korszerű, nagy kapacitású gyorsforgalmi út kiépítésére.

Az M86 gyorsforgalmi út (Vas megyei) Szeleste-Győr-Moson-Sopron megyehatár közötti szakaszának Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készített Környezeti Hatástanulmánya 2009. februárjában benyújtásra került Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére, majd 2009-ben környezetvédelmi engedélyt kapott.

Az engedélyezési és kiviteli tervek NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készültek el 2010-2011-ben az ÚT-TESZT–UNITEF Konzorcium tervezésében, tárgyi M86 Szeleste-Vasegerszeg szakasz tervezője Főmterv Zrt. volt.

A kivitelezést később a kivitelező Colas Hungária Zrt. megbízásában tervezői művezetés keretében követtük nyomon. A tájépítészeti munkarészek elkészítésében a Korzó Tervezési Stúdió vett részt, egyes közmű tervek készítését szakalvállalkozók végezték Főmterv Zrt. koordinációja mellett.

TERVEZÉSI FELADATOK:

• Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek megszerzése
• Kiviteli tervek elkészítése
• Tervezői művezetés

A BERUHÁZÁS ELEMEI:

Az érintett M86 autóút Szeleste-Vasegerszeg szakaszon 4 db. település található, Szeleste, Pósfa, Hegyfalu és Vasegerszeg. A 86 sz. főút ezen településeken áthaladva, az autóút átadása előtt folyamatos konfliktust okozott a települések lakóinak.

A beruházás tervezésének részeként tárgyi M86 Szeleste-Vasegerszeg szakaszon 9,7 km autóutat terveztünk ennek minden járulékos elemével. A tervezési szakaszon 1 db. csomópont létesült a 84 sz. országos közúthoz kapcsolódva. A főút korrekciós nyomvonalon került átvezetésre az autóút felett. A szakaszon még a 8448 jelű országos közút keresztezi a tervezett pályát, melynek átvezetése korrekciós nyomvonalon, híd műtárgyon történt. A 16 sz. Hegyeshalom-Porpác vasútvonalat a pálya és kapcsolódó létesítménye két keresztmetszetben is keresztezik, felette híd műtárgyakon halad a pálya. A tervezés során a környező földúthálózat a beruházás részeként szintén megtervezésre került. 3 db. keresztező földút, a szükséges műtárgyakkal és több mint 20 párhuzamos földút létesült. A beruházással összefüggésben a szükséges közmű hálózat kiváltása is megtörtént, melyek tervei szintén Társaságunk koordinálásában és tervezésében készült el. A Hegyfalu-Vasegerszeg szakaszon a tervezési terület síkvidéki jellegű. A területen áthaladó meghatározó vízfolyás a Kőris-patak, ezen felül számtalan csatorna és belvíz árok is található. A Kőris-patak áthidalására két keresztmetszetben híd műtárgyat terveztünk.

Tervezett autóút főbb paraméterei:

Tervezési osztály: K.II.A.
Tervezési sebesség: 110 km/h

Keresztmetszeti kialakítás:

Az autóút 2x2 forgalmi sávval létesül, a sáv szélesség 3,50 m. Az ellenkező forgalmi irányokat elválasztó sáv választja el. Az üzemi sáv első ütemben stabilizált burkolattal épül ki, a távlatban az aszfalt burkolatú kiépítés lehetősége biztosított. Fenti keresztmetszeti kialakítás megegyezik az M85 autóút Győr-Csorna szakaszon alkalmazott keresztmetszettel, így a két autóút egységes megjelenésű.

A 84 sz. főút keresztezésénél kiépült csomópont fél-lóhere kialakítású, az alsórendű útnál körforgalmas csatlakozással.

A közel sík terepnek köszönhetően az autóút jellemzően 2,5-3,0 m magas töltésen halad, a 16 sz. vasútvonal keresztezésénél kerül csak sor magasabb (10 m) töltés kialakítására.

A szakaszon 15 db. műtárgy létesült, melyek előregyártott vasbeton gerendatartós műtárgyak. Egy vízfolyás hullámosított acéllemez műtárggyal került áthidalásra. A tervezett gyorsforgalmi út felett egy helyszínen vadátjáró épült, felül vezetett szerkezeti kialakítással.
Az autóút tárgyi szakasza 2015 folyamán került forgalomba helyezésre.