Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák KT.

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
híd- és szerkezettervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.

Beruházás értéke

4 982,00 millió Ft

Tervezés értéke

108,80 millió Ft

Teljesítés éve

2016 - 2018

Kivitelezés éve

2016 - 2017

Budapest Főváros Önkormányzata 2015 augusztusában pályázatot írt ki a 2017-es vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetésének megtervezésére. A pályázatot a FŐMTERV Zrt. nyerte és a tanulmánytervi munkarész után az egyesített engedélyezési és tendertervi dokumentációt is elkészítette.
A tervek engedélyezése során három vízjogi létesítési engedély született (szennyvízhálózat, csapadékelvezetés és vízvezeték kiváltások, valamint egy drain rendszer).
A csatornázásra kiírt kivitelezői tendert 2016 júniusában a Sade-Penta Konzorcium nyerte, akik 2016 júliusában megbízták a FŐMTERV Zrt.-t a kiviteli tervek készítésével.
A projekt a 2015/33. vizes vb. létesítményfejlesztésről rendelkező Törvény értemében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősült.
A projektben FŐMTERV által megtervezésre és az üzemeltető FCSM Zrt. által elfogadásra került:
- 4,9 km gravitációs és 2,1 km nyomás alatti szennyvíz csatornarendszer nyílt feltárással, valamint 382 m DN/ID 1400 ROCLA cső Duna alatti sajtolással, illetve 4 db szennyvízátemelővel
- 5,9 km gravitációs és 131 m sajtolással épített – Dunakvízállástól függően gravitációs, vagy nyomás alatti – kiömlőből álló csapadékvíz csatornarendszer 3 db csapadékátemelővel
- 3 km új belvíz drainrendszer
- Gerincút és kapcsolódó utak felújítása a szigeti oldalon, illetve Dráva utca felújítása pesti oldalon
- a csatornaépítésekhez kapcsolódóan több 100 m vízvezeték kiváltás

A beépült csatornaátmérők a 90 mm-es nyomócső bekötéstől a 800 mm-es dunai kiömlőig terjednek, a csövek szennyvíz esetében a szigeti vízbázis védelem érdekében ÜPE anyagból (nyomás alatti rendszernél és lágy béleléssel felújított szakaszoknál KPE anyagból) készültek, míg csapadékelvezetésnél ÜPE és KG-PVC került beépítésre. A belvíz elvezető rendszer két részből áll: az új építésű részén a szivárgócsövek PE ill. PVC anyagúak, a másik része a hálózatnak a régi szigeti csatornarendszer kismértékű módosításával került kialakításra.

A szennyvízelvezető rendszer legfőbb eleme az SZ-II-es jelű átemelő, ami a Sziget középső részén található Soó Rezső sétány végén lévő körpályás járdaszakasz közepén került elhelyezésre. A Duna alatti átvezetéshez szükséges, összesen 16 m belmagasságú műtárgy 3 szintre van osztva, amiket egy belső acéllépcső köt össze. Az árvíz elleni védelmet a lezáró felső födémre felszerelhető mobil árvédelmi fal biztosítja. A műtárgyban összegyűjtött teljes szigeti szennyvízmennyiséget 4 db szivattyú továbbítja pesti irányba. A beépített szivattyúpárok eltérő teljesítményűek, így ezek különböző kombinációkban történő együttes működésével lehet igazodni a Sziget rendkívül széles skálán változó szennyvízmennyiségéhez. Az átemelőből egy 1,4 m átmérőjű vasbeton védőcsőben vezetett nyomócsőpár továbbítja a vizeket a pesti oldali fogadóműtárgyba, onnét pedig a meglévő Esztergomi úti főgyűjtőbe, ahonnét az Észak Pesti Szennyvíztisztító telepre kerülnek a szennyvizek. A Duna alatti vasbeton védőcsőben a csatornák melletti kábeltálcák beépítésével készítette elő a beruházó Fővárosi Önkormányzat az ELMŰ számára egy második 10 kV-os betáplálási pont létesítését a Szigetre a Kárpát utcai alállomás felől, így a vasbeton cső közműalagútként is funkcionál.

A projektben felújított utak a Margitszigeten: Gerincút, Soó Rezső sétány, Hajós Alfréd sétány, Kertmozi köz.
Pesten: Dráva utca.
A csatornázott területeken az útburkolat mellett a járda és sétány burkolatok is helyreállításra kerültek, akárcsak a FŐKERT munkatársaival való folyamatos együttműködésnek köszönhetően a zöldterületek.

A kivitelezés megkezdéséhez a munkaterület átadás 2016. július 19-én történt meg, ezt követően a SADE-PENTA konzorcium a FŐMTERV-vel és a lebonyolítást, ill. műszaki ellenőrzést végző ENVIRODUNA mérnökszervezettel folyamatosan egyeztetve a tervszállítások ütemezését az előírt 2017 májusi határidőre elkészült.