Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia kidolgozás

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés

Megbízó

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

Tervezés értéke

878,90 millió Ft

Teljesítés éve

2012 - 2015

• A FŐMTERV Zrt. által vezetett Stratégia konzorcium készítette a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát, melyet Magyarország Kormánya a 1486/2014 (VIII. 28) Kormányhatározattal fogadott el. A Stratégia egy olyan komplex szakmapolitikai dokumentum és vizsgálati rendszer, amely középtávra (2020), hosszú távra (2030) és nagytávra (2050) az Európai Unió által megkövetelt összközlekedési szemlélettel, modellezés alapján határozta meg az ország közlekedési koncepción alapuló jövőképét, jövőbeli stratégiáját.
• Az összes közlekedési szakterület koordinálása mellett a FŐMTERV vezette a közúti és a vasúti fejlesztésekkel foglalkozó munkacsoportokat, valamint a projektek meghatározásához és értékeléséhez szükséges forgalmi modell kidolgozását.
• A feladatvégzés része volt a közlekedésfejlesztési prioritások megalapozott meghatározása, az alágazati (közúti + kerékpáros, vasúti, vízi, légi) projektvizsgálatok elvégzése, az Európai Unió és a JASPERS útmutatáson alapuló funkcionális, regionális elemzés módszertanának kidolgozása és alkalmazása, a nagytávú, analitikus forgalmi modell megépítése és publikálása, valamint az érdekcsoportokkal való egyeztetés, a Stratégiai Környezeti Vizsgálat készítése és a társadalmi megvitatás.
• Az infrastruktúra alapú fejlesztések közül több, mint 1700 projekt egyedi értékelésére került, de a Stratégia felölelte a működtetés, a szabályozás, a támogatáspolitika és az intézményrendszer területeit is, így a fontos szerepet kaptak a hosszú távú hatások és a pénzügyi fenntarthatóság szempontjai.
• A projektben közel 200 mérnök koordinált munkájával mintegy 38 darab megalapozó tervdokumentációt készítettünk el. A több mint 5000 oldalnyi eredményből állt össze végül az a 102 oldalas összefoglaló stratégiai anyag, amit a Magyar Kormány elfogadott.