Fővárosi Vízművek Váci úti székházának fejlesztése, tanulmányterv

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

forgalomtechnika
közműtervezés
villamos és gépész tervezés
geotechnika

Megbízó

KÖZTI Zrt.

Tervezés értéke

4,10 millió Ft

Teljesítés éve

2014 - 2018

Kivitelezés éve

2018

A KÖZTI Zrt. alvállalkozójaként készítettük a Fővárosi Vízművek Zrt. Váci úti székházának fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv geotechnikai, munkatér határolási, metróvédelmi, forgalomtechnikai és külső közmű ellátási munkarészeit.
A tanulmányterv célja az volt, hogy be lehessen azonosítani az épületegyüttes építése óta keletkezett, a műszaki és erkölcsi avulásból, a megváltozott hatósági előírásokból, az eredetitől már eltérő használatból és a megváltozott üzemeltetői igényekből adódó problémákat, és az ezekre adható műszaki megoldások módját, feltételeit, kereteit, hogy a későbbiekben reális célokat lehessen megfogalmazni a felújítás tervezésének elindításakor. Feltárja a meglévő épületállomány felújításának, átépítésének lehetőségeit, korlátait ezek költségvonzataival együtt, és olyan jövőbe néző irányelveket határozzon meg, melyek mentén egy átfogó fejlesztési stratégia fogalmazható meg a területre.