83 sz. főút Pápa - Győr Kiviteli terv

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

úttervezés
forgalomtechnika
geotechnika

Megbízó

NIF Zrt.

Tervezés értéke

458,00 millió Ft

Teljesítés éve

2018 - 2019

Irodánk készítette a 83 sz. főút Pápa – Győr közötti szakaszának, valamint a Pápa 8315 j. reptéri bekötőút engedélyezési és kiviteli terveihez kapcsolódó Talajvizsgálati jelentéseket és Geotechnikai tervezési beszámolókat. A közel 38 km hosszúságú útépítési szakasz 23 db műtárgyat is tartalmaz.
Az engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezés során közel 980 m kis- és 1090 m nagyátmérőjű fúrás, valamint 700 m statikus (CPT) és 110 m dinamikus (DIN) szonda készült.

A teljes tervezési projekt 2 fő szakaszból állt. Az első tervezési szakasz a 32+574 – 51+000 km szelvények közötti részt, valamint a Pápa reptéri bekötőutat tartalmazza. A második tervezési szakasz az 51+000 – 68+641 km szelvényközökben helyezkedik el.
A 32+574 – 51+000 km szelvények közötti tervezési szakaszon a tervezett főút a szakasz elejétől hozzávetőlegesen a 32+800 km szelvényig szélesítéssel épül. Ezt követően a főút 2-2,5 m magas töltésen halad egészen a tervezési szakaszhatárig. A szakaszon jellemzően alacsony töltésen vezetik a főútat. A szakaszon maximum 1,0 m mély bevágás készül. A keresztező utaknál aluljárók épülnek, ahol a háttöltések magasága eléri a 10 m-es magasságot is. A reptéri bekötőút átlagosan 1-6 m magas töltésen halad; a legmagasabb töltés 10,6 m. A legmagasabb töltés a felüljáró környezetében kerül kialakításra. A főpályába (8315 j. út) az 1+571 km sz-nél kialakított körforgalomnál becsatlakozik a 8305 j. út, amely alacsony töltésen halad. A szakaszon összesen 7 db felüljáró és 8 db aluljáró épül. Az 51+000 – 68+641 km szelvények közötti tervezési szakaszon a főút átlagosan 2-8 m magas töltésen halad; a legmagasabb töltés 11,3 m. A szakaszon néhány sekély bevágás készül. A legmagasabb töltések a felüljárók környezetében kerülnek kialakításra. A tervezési szakasz végén (Győri bevezető szakasz) a meglévő töltés kiszélesítésével kerül kialakításra a nyomvonal a 66+280 – 68+641 km szelvények között, amelyen 2 db körforgalom is betervezésre került. A teljes tervezési szakaszon 8 db felüljáró épül.
A talajmechanikai fúrásokat alvállalkozónk különböző átmérőjű spirálfúróval végezte el, 0,5 méterenként, illetve rétegenként zavart mintákat, valamint magképes anyag esetén zavartalan magmintát vettek. A statikus szondázást egy úgynevezett CPT-Truck mérőkocsival végezték el. A dinamikus szondák a DIN 4094 szabvány előírásai alapján készített úgynevezett Borro rendszerű nehéz verőszondával készültek.
Útépítési szempontból különböző töltésalapozási megoldásokat terveztünk az adott szakaszokra a jellemző altalaj és talajvízviszony tekintetében. Magas talajvízállású területek esetén a töltéslapozást kapilláris megszakítóréteggel vagy geokompozittal szükséges kialakítani. Bevágások és közepesen térfogatváltozó altalajok esetén meszes stabilizáció alkalmazását írtuk elő, amely szintén alkalmas, magas talajvízállás és kövér agyag talajok esetén töltések alapozásának kialakítására. Azokon a szakaszokon, ahol a bevágások esetén nem elegendő az altalaj teherbírása georáccsal történő erősítést terveztünk beépíteni.

A műtárgyakhoz készített geotechnikai tervezési beszámolókban az adott műtárgyra vonatkozólag kerültek kiértékelésre a jellemző talaj- és talajvíz adottságok a megalkotott geotechnikai modellek alapján. Ezen kívül meghatároztuk a műtárgyak cölöpteherbírásait, valamint a cölöpök és cölöpcsoportok várható süllyedéseit.

A kiviteli terv szintű tervezés során ellenőriztük a nyomvonal mentén jellemző keresztmetszetekben a töltések, valamint hídháttöltések állékonyságát, meghatároztuk a várható süllyedéseket és konszolidációs időket.