Budapest- Ferencváros – Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal – korrekciója

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

forgalomtechnika
vasút és felsővezeték tervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

MÁV Zrt.

Tervezés értéke

1 200,00 millió Ft

Teljesítés éve

2017 - 2019

A MÁV Zrt. megbízásából készítettük a Budapest-Ferencváros - Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciójának engedélyezési tervi geotechnikai munkarészeit. A projekt keretein belül feladatunk volt az alábbi létesítmények tervezése:
• Ferencváros végponti kitérőkörzet: 1 sz. vonal 69 - 75 hm szelvények között
• Ferencváros kezdőponti kitérőkörzet:1 sz. vonal 57 – 60 hm szelvények között
• 150 sz. fővonal: Ferencváros Személy (bez.) 0 – Soroksár (kiz.) 81 hm szelvények között
• Gubacsi híd pesti oldal: a vontatóvágány 17 – 28 hm szelvények között
• Soroksári út Rendező: 0 – 17 hm szelvények között
• BKV Zrt. 35 sz. közúti vasúti vonala: 48+00 – 54+39 hm szelvények között (Gubacsi út)
• BKV Zrt. 15 sz. közúti vasúti vonala: a Gubacsi úti végállomás területén
• H6 ráckevei HÉV átépítése a 13+93,47 hmsz és a 46+97,52 hmsz között
• Kapcsolódó felsővezetéktartó oszlopok, zajárnyékoló falak, vonali támfalak
• Az Illatos úti vasúti műtárgyak felújítása, illetve átalakítása a forgalom növekedéssel járó dinamikus terhelések és a tervezett hosszszelvényi, valamint az űrszelvényi igényeknek megfelelően
• A vasúti pálya által elzárt iparvágányterületekhez vezető feltáró úthoz különszintű műtárgy tervezése
• A Soroksári út alatti háromvágányos vasúti alagút műtárgy tervezése

A geotechnikai munkarészek elkészítéséhez a MÁV Zrt. által rendelkezésünkre bocsátott, az Építési Geotechnikai adattárban és a FŐMTERV Zrt. saját tervtárában fellelhető tervelőzményeket dolgoztuk fel.
A vasúti pálya tervezéshez kiegészítő geotechnikai terepi vizsgálatok készültek a MÁV Zrt. D.11. ajánlásainak és iránymutatásainak figyelembevételével. A meglévő vasúti földművek jelenlegi állapotának megismerése céljából vasúti „vágat” CPT vizsgálatokat végeztünk. A statikus szondázást egy szigetelt, egyedi gyártású vasúti kocsira szerelt berendezéssel végezték el.
A teljes tervezési szakaszon foglalkoztunk az alépítmény tervezésével a MÁV Zrt. D.11. számú Utasításai alapján, emellett több meglévő támfal felújítására és új támfalak építésére is sor kerül, melyek terveinek megvalósításában szintén részt vettünk. A projekt keretén belül felsővezetéktartó oszlopok tervezéséhez, zajárnyékoló falakhoz és Ferencváros állomáson két helyen 2 szintes épület (üzemeltetési épület és őrhely épület) tervezéséhez is adatszolgáltatást adtunk a társtervező kollegáknak.
A Soroksári út alatt tervezett háromvágányos vasúti alagút műtárgy biztosítja Ferencváros nyugati rendező és a jelenleg egy vágánnyal üzemelő, 150 sz. vasútvonal közötti kapcsolatot. A műtárgy több, mint 600 m hosszú résfallal határolt zárt keret, vízzáró alaplemez csatlakozással. Tervezése során a talajkörnyezet nagyátmérőjű fúrásokkal, laboratóriumi magvizsgálatokkal történő részletes megismerése mellett különös figyelmet fordítottunk a talajvíz szintjének és áramlási irányának vizsgálatára is.