M85 alagút független statikai ellenőrzése

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

híd- és szerkezettervezés
geotechnika

Megbízó

SDD Konzorcium (Dömper Kft, Subterra, Doprastav)

Tervezés értéke

13,00 millió Ft

Teljesítés éve

2020

Kivitelezés éve

2019

Az M85 autóút V. építési szakaszán a Bécsi-domb alá alagutat terveztek. Feladatunk az M85 autóút 90+105 – 90+885 km szelvényei közé tervezett 24 m tengelytávolságra épülő alagútpár elsődleges biztosításának független statikai ellenőrzése volt.

A gyorsforgalmi út 780 m hosszúságú szakaszon 2x2 sávon párhuzamosan halad. A legnagyobb takarás kb. 37 méter. A tervezett ikeralagutak patkó szelvényűek, legnagyobb szélességük 12,7 méter, magasságuk 10,45 méter. A belépő és kilépő szelvények környezete nyitott eljárással, míg a kb. 730 méter hosszú összekötő szakasz lőttbetonos, bányászott technológiával épül. A tervezett fogáshosszok 1-2 méter a főtében, 2-4 méter a magban és a talpban. A két alagút egymáshoz képest minimum 50 méter eltolásban épül.

A független statikai ellenőrzéseket Plaxis 3D 2019, Plaxis 2D 2019 és Axis VM programok segítségével készítettük. Az ellenőrző számításokat első sorban a kiviteli tervek során meghatározott 6 db mértékadó szelvényben végeztük. A 3D modellek úgy kerültek meghatározásra, hogy a kiviteli terv alapján felvett mértékadó metszet lehetőleg a modellek középvonalába essenek. A modellek hossza minimum a talpban tervezett fogáshosszak 7-szeresei voltak.

A számításokat több helyen különböző anyagmodellek felhasználásával is elkészítettük. Elsősorban a 3D modelleknek köszönhetően meg tudtuk vizsgálni a különböző fejtési osztályok és különböző talajrétegződések érzékeny pontjait és javaslatotokat is tudtunk adni azok megfelelő kezelésére, így az amúgy rendkívül alaposan kidolgozott kiviteli terveken még további finomításokat tudott elvégezni a tervező.

A független számítások alapján összességében megállapítható volt, hogy az elkészült terv a javasolt kiegészítésekkel, valamint a szükséges terepi elővizsgálatokkal gondos kivitelezés mellett megfelelő és megépíthető.