3-as metró felújítás, Deák tér, összekötó alagút, elsődleges biztosításának tervezése

muszaki_adatok_cim

Műszaki adatok

Szakágak

villamos és gépész tervezés
geotechnika
organizáció

Megbízó

Swietelsky Építő kft.

Tervezés értéke

0,00 millió Ft

Teljesítés éve

2020

Kivitelezés éve

2020

A budapesti M3 metróvonal felújítása projekt részét képezte a Deák téri állomás akadálymentesítése is. Az állomás Arany János utca felé eső végét, illetve az Akvárium Klub szerkezetét az építés során úgy alakították ki, hogy egy második kijárat építésének lehetőségét biztosítsa. Ezt a lehetőséget kihasználva a peronszinti végfal áttörésével egy bányászott technológiával épült vízszintes folyosót, majd függőleges liftaknát terveztünk, melynek végpontja az Akvárium Klub épületében kialakított akna megépült szerkezetéhez kapcsolódik.
A meglévő szerkezet feltárásához, illetve a bányászati munkák és az elsődleges tartószerkezetek kivitelezéséhez részletes kiviteli tervek készültek. A kivitelezés során az Akvárium Klub meglévő résfalas aknájából megkezdték a földkiemelést a résfalak talpsíkjáig, azok acélszerkezetű ideiglenes megtámasztásával. A résfalak talpsíkja és az állomás peronszintje között a liftakna további mélyítése 1 m-es fogáshosszonként bányászott technológiával történt, lőttbetonos megtámasztás mellett. A primer falazat külső és belső betonacél háló rétege közé fogásonként 1 db háromövű rácsos ívtartó került, melyek 1-1 szegmense egymáshoz csavarozott, homloklemezes kapcsolattal illeszkedik. Az állomáshoz csatlakozó összekötő folyosó kialakításához a liftakna szerkezetének áttörésére volt szükség. Az áttörés körül a liftakna szerkezetét ernyőszerűen megépített horgonyok és több sorban beépített háromövű rácsos ívtartók alkalmazásával biztosítottuk. Az építés könnyítése érdekében az összekötő folyosó csatlakozása az akna mélyítésével párhuzamosan került kialakításra.
A fentiekhez hasonlóan, lőttbetonos, bányászott technológiával épült az összekötő alagút falazata is. Ezen a szakaszon a homlok fejtése két ütemben, kalott és talp szelvényekre osztva történt úgy, hogy a talpszelvény zárása és a kalott homlok között legfeljebb 6 m távolságot biztosítottunk. Az állomáshoz való csatlakozásnál az alagút geometriája kibővül, hogy a meglévő nyíláshoz csatlakozni lehessen.
A technológia sajátosságaiból adódóan mind a tervezés, mind a kivitelezés során különös figyelmet fordítottunk a beépült szerkezetek és a szomszédos Akvárium Klub elmozdulásaira. 3 dimenziós végeselemes modellezéssel vizsgáltuk a környezet alakváltozásait és a keletkező igénybevételeket, továbbá az építés során végzett helyszíni vizsgálatok figyelembevételével, a Kivitelezővel való folyamatos egyeztetéssel és a szerkezetek elmozdulásainak rendszeres monitorozásával követtük a kivitelezési folyamatokat.