ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK - FŐMTERV ZRT.
IRODÁK EGYSÉGVEZETŐK TELEFON EGYSÉG E-MAIL EGYSÉGVEZETŐ E-MAIL
Takács Miklós - közlekedéstervezési igazgató +36 1 345-9581   takacs.miklos@fomterv.hu
Úttervezési iroda ut@fomterv.hu
Forgalomtechnika iroda Dr. Berki Zsolt +36 1 345-9745 forgalom@fomterv.hu berki.Zsolt@fomterv.hu
Vasút és felsővezeték tervezési iroda Ferencz Edina Edit +36 1 345-9508 vasut@fomterv.hu ferencz.edina@fomterv.hu
 
Közműtervezési és vízépítési iroda Laborczi Tamás +36 1 345-9790 kozmu@fomterv.hu laborczi.tamas@fomterv.hu
Villamos és Gépész iroda Kovács László +36 1 345-9634 villgep@fomterv.hu kovacs.laszlo@fomterv.hu
Távközlés-tervezési csoport Huszár Gábor +36 1 345-9635 tavkozles@fomterv.hu huszar.gabor@fomterv.hu
 
Horváth Adrián - szerkezettervezési igazgató +36 1 345-9521   horvath.adrian@fomterv.hu
Híd és szerkezettervezési iroda Németh Tamás +36 1 345-9534 hid@fomterv.hu nemeth.tamas@fomterv.hu
Geotechnika iroda Honti Imre +36 1 345-9624 talaj@fomterv.hu honti.imre@fomterv.hu
 
Keszthelyi Tibor - elnök-vezérigazgató +36 1 345-9548   keszthelyi.tibor@fomterv.hu
Schulek János - műszaki igazgató +36 1 345-9555   schulek.janos@fomterv.hu
Igazgatás   +36 1 345-9557 vezerig.titkarsag@fomterv.hu schulek.janos@fomterv.hu
Organizáció Fischer Antal +36 1 345-9617 org@fomterv.hu fischer.antal@fomterv.hu
 
Bérczes Miklós - informatikai igazgató +36 1 345-9691   berczes.miklos@fomterv.hu
Informatika Miklósfalvi László +36 1 345-9692 informatika@fomterv.hu miklosfalvi.laszlo@fomterv.hu
 
Brückner Özséb - gazdasági igazgató +36 1 345-9702   bruckner.ozseb@fomterv.hu
Gazdasági igazgatóság        

 

ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK - FŐMTERV 'TT ZRT.
IRODÁK EGYSÉGVEZETŐK TELEFON EGYSÉG E-MAIL EGYSÉGVEZETŐ E-MAIL
Schulek János - elnök-igazgató +36 1 345-9555   schulek.janos@fomterv.hu
 
Műszaki egység        
Brückner Özséb - gazdasági igazgató +36 1 345-9702   bruckner.ozseb@fomterv.hu
Üzemeltetési osztály Nyerges-Bognár Katalin +36 1 345-9684   nyerges-bognar.katalin@fomterv.hu

 

TEAMVEZETŐK
TEAMVEZETŐ NEVE TELEFONSZÁM E-MAIL
Úttervezési iroda:
Tóth Kinga Márta +36 1 3459-549 toth.kingamarta@fomterv.hu
Mihálffy Krisztina +36 1 3459-541 mihalffy.krisztina@fomterv.hu
Csordás Erika +36 1 3459-561 csordas.erika@fomterv.hu
Forgalomtechnika iroda:
Beller Roland +36 1 3459-584 beller.roland@fomterv.hu
Wettstein Anikó +36 1 3459-579 wettstein.aniko@fomterv.hu
Fehér Gergely +36 1 3459-746 feher.gergely@fomterv.hu
Kádi Ottó +36 1 3459-686 kadi.otto@fomterv.hu
Vasút és felsővezeték tervezési iroda:
Asbóth Szabolcs +36 1 345-9504 asboth.szabolcs@fomterv.hu
Suteu Edith +36 1 3459-571 suteu.edith@fomterv.hu
Ladjánszki Balázs +36 1 3459-575 ladjanszki.balazs@fomterv.hu
Közműtervezési és vízépítési iroda:
Balogh Ágnes +36 1 3459-586 balogh.agnes@fomterv.hu
Dimitrov Gabriella +36 1 3459-587 dimitrov.gabriella@fomterv.hu
Haracsi János +36 1 3459-593 haracsi.janos@fomterv.hu
Jurcsek Attila +36 1 3459-720 jurcsek.attila@fomterv.hu
Kenyeres Bálint +36 1 3459-605 kenyeres.balint@fomterv.hu
Szép Attila +36 1 3459-648 szep.attila@fomterv.hu
Villamos és Gépész iroda:
Séllei Zsolt +36 1 3459-630 sellei.zsolt@fomterv.hu
Binder József +36 1 3459-628 binder.jozsef@fomterv.hu
Híd és szerkezettervezési iroda :
Szpevák Olívia +36 1 345-9525 szpevak.olivia@fomterv.hu
Süle Ferenc Attila +36 1 345-9517 sule.ferencattila@fomterv.hu
Bertalan Csaba +36 1 3459-539 bertalan.csaba@fomterv.hu

 

SZAKFŐMÉRNÖKÖK
SZAKFŐMÉRNÖKÖK NEVE IRODA TELEFONSZÁM E-MAIL
Gál Tibor Közműtervezési és vízépítési iroda +36 1 3459-606 gal.tibor@fomterv.hu
Göndics Zoltán Villamos és Gépész iroda +36 1 3459-629 gondics.zoltan@fomterv.hu
Dr. Monigl János Forgalomtechnika iroda +36 1 3459-650 monigl.janos@fomterv.hu
Nagy Zsolt Híd és szerkezettervezési iroda +36 1 3459-533 zs.nagy@fomterv.hu
Szalatkay István Geotechnika iroda +36 1 3459-621 szalatkay.istvan@fomterv.hu
Szalay Ákos Közműtervezési és vízépítési iroda +36 1 3459-644 szalay.akos@fomterv.hu