Back to top
Kedvezményezett neve:
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Konzorciumvezető)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag)
Projekt címe: „Digitálisan összekapcsolt adatforrásokra alapozott, dinamikus, hangolt és adaptív városi forgalomirányítási rendszer szolgáltatások és beavatkozási, értékelési közlekedéspolitikai eszköztár kifejlesztése”
A támogatás összege: 577 443 132, - Ft
A támogatás mértéke: 53,518923%
A Projekt tartalmának bemutatása: A közúti torlódás a gazdasági növekedés és a mobilitási igények növekedése miatt folyamatosan nő; 2017-ről 2018-ra átlagosan 11%-kal. A térben és időben véletlenszerűen bekövetkező torlódásos szituációk feloldásának lehetőségei korszerű technológiákkal ma már elérhetők minden város számára. Az új, big data alapú technológiák megjelenésével hozzáférhető adatok feldolgozása elsősorban a keletkező forgalmi áramok irányultságára és összetételére, valamint időbeli és indok szerinti megoszlására vonatkozóan szolgáltathat információkat. A valós idejű adatforrásokra alapozva kifejleszthető egy dinamikus, hangolt és adaptív városi forgalomirányítási rendszer eszköztára, mely alkalmas a lehetséges beavatkozások meghatározására, forgalommenedzsment intézkedések generálására és közlekedéspolitikai értékelésre is. A közlekedési módok átalakulása, kerékpározás és a járműmegosztó rendszerek előretörése új, emergens forgalmi jelenségekhez vezettek (torlódások, konfliktuszónák, magas környezeti terhelés), melyek a társadalmat fokozott mértékben terhelik a városokban. Az adaptív forgalomirányítási rendszerek számottevően képesek csökkenteni a közlekedési időigényt, a torlódásokat, a dugóban araszolást, a közlekedési kibocsátásokat és a környezeti terhelést (a klímahatások mérséklésének egyik legnagyobb hatású ún. „quick win” eleme). A nagyvárosokban a torlódások jelentős mértékben növekednek, s ez a tendencia a magyar nagyvárosokra is jellemző. Budapesten fejenként 162 óra veszteséget szenvedtek el a közúti közlekedők 2018-ban, mely növekedő trendet mutat. A torlódások a közvetlen időveszteségen kívül komoly baleseti veszélyforrást is jelentenek, a város élhetőségét rontják (gondoljunk pl. a lakóövezetekben megjelenő elkerülő forgalomra), illetve a klímahatások felerősödését vonják maguk után. Mindezeken túl, mivel a közúti áruszállítás a GDP-vel rendkívül erős korrelációban van („coupling” hatás), a torlódások, azaz áttételesen a szállítási idők növekedése a gazdasági tevékenységre is kihat. A tradicionális forgalomirányítási megoldások tapasztalati alapon próbálnak időszakfüggő beavatkozásokat adni, de a közlekedés sztochasztikus jellege miatt az általános megoldások minden esetben kompromisszumokat tartalmaznak, így a veszteségidők további növekedése várható a hálózaton. A piacon számos forgalomirányítási rendszer érhető el, jellemzően azonos megoldásokat szállítva. Forgalmi modellezésen alapuló irányító rendszer azonban ezen a piacon már eleve nagyon kevés van, mivel speciális közlekedésszakmai (közlekedésmodellezési) területre épül. A döntéstámogatási rendszerek általában a forgalmi állapotok előrejelzését kínálják, illetve lehetőséget teremtenek a manuálisan tervezett beavatkozások valós idejű szimulációjára. A jelenleg létező, forgalmi modell alapú forgalomirányítási rendszerek statikus módszereket használnak, a beavatkozási stratégiákat manuálisan kell megadni, ill. az alkalmazott forgalmi modellek is egyszerűsített dinamikát alkalmaznak. A projekt újdonsága tehát, hogy a forgalom folyamatos monitoringjával, az adatok real-time kiértékelésével a beavatkozási stratégiákat dinamikusan képes kezelni, a közúti hálózati zavarterjedés elemzése alapján. A projekt konkrét eredménye egy, a digitálisan összekapcsolt adatrendszereken alapuló szolgáltatás kifejlesztése, mely a forgalomirányító központok üzemeltetői és a szakpolitikai, illetve társadalmi döntéshozók számára képes új szemléletű beavatkozási stratégiákat alkotni, továbbá azok alkalmazásainak várható hatását előre jelezni. A rendszer tehát képes lesz a valós idejű forgalomirányításhoz kötődő beavatkozási stratégia megalkotására és modellezésére. A pályázat keretén belül a prototípusig jut el a fejlesztés. A projekt keretében kifejlesztett eredménytermék piaci potenciálját a különböző közútkezelők és önkormányzatok jelentik, Magyarországon és nemzetközi szinten.
A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.03.31.
Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00330