Back to top

Sajtóközlemény

Dátum: 
2020.04.01.


A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Konzorciumvezető) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (konzorciumi tag) konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati felhívásra.
A „Digitálisan összekapcsolt adatforrásokra alapozott, dinamikus, hangolt és adaptív városi forgalomirányítási rendszer szolgáltatások és beavatkozási, értékelési közlekedéspolitikai eszköztár kifejlesztése” című, 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00330 azonosító számú támogatási kérelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt összköltsége 1.078.951.327, - Ft, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege 577.443.132, - Ft.
A jelenleg létező forgalomirányítási rendszerek statikus módszereket használnak, a beavatkozási stratégiákat manuálisan kell megadni, ill. az alkalmazott forgalmi modellek is egyszerűsített dinamikát alkalmaznak. A tradicionális forgalomirányítási megoldások tapasztalati alapon próbálnak időszakfüggő beavatkozásokat adni, de a közlekedés sztochasztikus jellege miatt az általános megoldások minden esetben kompromisszumokat tartalmaznak, így a veszteségidők további növekedése várható a hálózaton.
A forgalmi modellezésen alapuló irányító, döntéstámogató rendszer a forgalom monitoringjával, „big data” és forgalomtechnikai adatok kiértékelésével a beavatkozási stratégiákat dinamikusan képes kezelni, a közúti hálózati zavarterjedés elemzése alapján.
A projekt konkrét eredménye egy, a digitálisan összekapcsolt adatrendszereken alapuló szolgáltatás kifejlesztése, mely a forgalomirányító központok üzemeltetői és a szakpolitikai, illetve társadalmi döntéshozók számára képes új szemléletű beavatkozási stratégiákat alkotni, továbbá azok alkalmazásainak várható hatását előre jelezni.

További információ kérhető:
FŐMTERV Zrt.
Telefon: 06 1 345 9745
Honlap: www.fomterv.hu